20301jpg

finanskrisejpgInden >>> du investerer sparepengene i dit første huskøb er det vigtigt at forstå hvorfor bobler og kriser opstår og skridt nummer et i denne forståelse er at vide hvordan penge bliver skabt.
Penge er noget bankerne skaber når de låner dem ud. Det er ikke noget de har. Det er ikke noget der allerede eksisterer. Penge er ikke noget Nationalbanken producerer. Det er bankerne alene der producerer de penge der findes. Det er bankernes ejere der har eneretten på at bestemme hvor mange penge der er i omløb, de bestemmer hvor alle nye penge bevæger sig hen i samfundet og med pengeskabelsen/lånene kommer
renterne >>>

Legen slutter, når der ikke er flere stole tilbage og det er altså de private bankers ejere der bestemmer hvornår samfundet lukker ned og musikken stopper med at spille >>>bankkrisejpg

ukdkjpg (Mikrofonholder >>> 17-08-2017) Mads Palsvig mener ikke at Den Danske Nationalbank, i sin nuværende form, er uafhængig og han mener at hver dansker, i følge Den islandske Rapport >>> i gennemsnit snydes for kr. 10.000,- hver måned, mens milliarder af kroner ryger ned i lommerne på verdens få superrige >>>
ikjpg

Island har set nærmere på en pengerevolution:
Forfra med Jeppesen på uge 16, 2015 (1) >>>
Forfra med Jeppesen på uge 16, 2015 (2) >>>

Følg med i den danske oversættelse af rapporten her >>>

Det ligner århundredets svindelnummer:
Forfra med Jeppesen på uge 6, 2015 (1) >>>
Forfra med Jeppesen på uge 6, 2015 (2) >>>

FAKTA >>> I perioden 2003-2009 fordoblede de danske banker pengemængden. Hermed skabte de lige så mange penge i denne periode som i de fortløbende 128 år tilsammen (fra kronens indførsel i 1875 til og med 2002). I og med alle penge skabes gennem bankernes udlån, fordobledes gælden til bankerne tilsvarende i samme periode – og med gælden kom renterne.
tabeljpgDanske husholdninger og virksomheder betaler mere i renter til bankerne i dag end nogensinde før: ca. 200 mia. kr. Hertil kommer de godt 22 mia. kr., som er renter staten betaler på sin gæld. Renter der kun kan betales, hvis bankerne skaber endnu flere penge.
De renter, som vi årligt betaler til bankerne, svarer til 10-15 % af Danmarks BNP. Udgiften kan ses som en skjult afgift på brugen af penge og for adgangen til bankernes betalingssystemer som benyttes til udvekslingen af dem >>>

Forestil dig, at Danmarks samlede pengemængde kun bestod af fire hundrede-krone-sedler og der så kom en falskmøntner og satte en femte falsk hundrede-krone-seddel i omløb. Så ville den samlede pengemængde (de fire hundrede-krone-sedler) tabe 20% (1/5) af deres værdi. Netop derfor er det strafbart for enkeltpersoner at lave deres egne penge og en borger kan derfor heller ikke låne penge ud med mindre pengene allerede er til rådighed på borgerens egen konto først. Men hvis den samme borger laver en bank og beslutter sig for at låne penge ud til en anden borger, så bliver det pludselig lovligt at skabe pengene ud af den blå luft (dyb tavshed)..? Det som en bank gør er at øge den samlede danske pengemængde med det som er lånets pålydende. Enhver anden end en bankejer ville blive anklaget for falskmøntneri ifølge Den danske Grundlovs §26..!
pengejpg
Hvis vi ser lidt historisk på dette problem har falskmøntneri af fjendens betalingsmidler altid været en almindelig kendt del af krigsførelsen når eksempelvis Nazi Tyskland søgte at underminere den engelske økonomi under 2. Verdenskrig ved vellykkede efterligninger af Bank of Englands pengesedler, der blev fremstillet af specialister i en koncentrationslejr. Men i dag skal de ikke engang gøre sig den ulejlighed at få pengene til at ligne "de ægte." Det er blot et par tast på en komputer og vupti - så står de nye penge på låntagers konto. Låntageren kan sagtens være 2 store multinationale selskaber/banker som låner/skaber nye penge til hinanden for nul procent i rente, smider pengene i en kapitalfond og opkøber vores infrastruktur..? De private bankers administration af dette "pengeskabelse-subsidie" er under al kritik og det har vist sig at være utroligt skadeligt for samfundet på nøjagtig samme måde som falskmøntneri. I økonomien betyder et subsidie - økonomisk tilskud givet af det offentlige.

denyepengejpg

Inden 2030 >>> vil mønter og sedler til en værdi af omkring 30 milliarder danske kroner være fortid i Danmark og efter 2030 skal "Danmark tilbage til fremtiden" under mottoet "Own-Nothing-And-Be-Happy" hvis altså det står til Klaus Schwabs bog fra 2019 "The Great Reset." >>> Under Hans Lederskab i "World Economic Forum," har den danske regering allerede i 2018 underskrevet en permanent aftale om at få  gennemført denne Great-Reset-strategi >>> >>> Sådan lyder prognosen fra flere sider og udviklingen mod det kontantløse samfund er allerede i fuld gang med en masse nye og 'smarte' betalingsmuligheder som delmål >>>

Men tænker vi over hvad det koster den enkelte på den lange bane hvis vi som samfund tillader, at selve pengeskabelsen i fremtiden bliver styret af et helt igennem udemokratisk bank-kartel-system, som tilfældet er i dag? Hvad bliver det næste >>>rfidjpg
Når man f.eks. hører journalist Anders Høeh Nissens >>> helt ukritiske argumentation i hans iver efter at blive en cyborg >>> i et fremtidigt kontantløst dansk samfund føler man nærmest, at det næste skridt er af Bibelske dimensioner >>>

dkbnkjpg

(Millionklubben >>> 01-08-2016) Lau Svenssen (05:32 efter start) "Bankvæsenet er jo bare et betalingssystem. Men det kunne vi jo lige så godt have i Nationalbanken. Vi kunne jo allesammen have en Nemkonto i Nationalbanken.
(Millionklubben >>> 26-01-2016) Mads Palsvig (16:34 efter start) har 30 års erfaring som trader hos de store banker i bl.a. London og Hong Kong. Han forholder sig nu kritisk overfor det system han selv har været en del af.
(Millionklubben >>> 13-09-2013) Sociologen Ole Bjerg (15:13 efter start)
om et alternativt system med såkaldt fuld reserve. Lau Svenssen er på telefonen med Lars Persson og Sune Aagaard i studiet.

Tvivl >>> er kommet for at blive, men alligevel har verden aldrig været mere sort-hvid >>>jeppjpg

>>> forfra-med-jeppesen-uge-36-2014-1-penge
>>> forfra-med-jeppesen-uge-36-2014-2-penge

>>> forfra-med-jeppesen-uge-37-2014-1-en-tur-mere-på-pengene
>>> forfra-med-jeppesen-uge-37-2014-2-en-tur-mere-på-pengene

>>> forfra-med-jeppesen-uge-47-2014-1-den-næste-krise
>>> forfra-med-jeppesen-uge-47-2014-2-den-næste-krise

>>> forfra-med-jeppesen-uge-6-2015-1-Europas-Centralbank-trykker
>>> forfra-med-jeppesen-uge-6-2015-2-Europas-Centralbank-trykker

>>> forfra-med-jeppesen-uge-16-2015-1-Island-har-set-nærmere-på-en-pengerevolution
>>> forfra-med-jeppesen-uge-16-2015-2-Island-har-set-nærmere-på-en-pengerevolution

guldklvjpg

Pengeskabelse & Samfunds debat i Det engelske Parlament >>>
prljpg
Torsdag den 20. november 2014 har det britiske parlament, for første gang i 170 år, diskuteret pengeskabelse. Få mennesker ved, at 97% af vores pengemængde er skabt, ikke af staten eller Nationalbanken, men udelukkende af kommercielle private banker i form af lån.

De fleste politikere mangler en tilstrækkelig forståelse af hvordan penge bliver skabt. Et bekymrende antal af vores politikere vil ikke forstå hvor pengene kommer fra. Dette efterlader dem dårligt rustet til at forudsige den næste krise, beskæftige sig med den stigende gæld, boligbobler eller forstå den helt grundlæggende drivkraft for ulighed.politikerjpgAnders Samuelsen (LA) >>> Det er jo Nationalbanken der skaber alle pengene..?
Henrik Sass Larsen (S) >>> viser hvor lidt han ønsker at vide om pengeskabelse..?
Margrethe Vestager (RV) >>> forveksler pengeskabelse og værdiskabelse..?
Eva Kjer (V) >>> Det er ligegyldig hvem der skaber pengene - osv >>>
umuligtjpg
Når politikere snakker om vækst i samfundet er det en utopi med det nuværende system. Det vi må forstå er, at der findes en sund vækst og en usund vækst. Den sunde vækst kommer når vi i Danmark låner penge ud til skabelsen af nye små og mellemstore virksomheder og dermed nye arbejdspladser i Danmark. Den usunde vækst kommer når det danske samfund bliver tvunget til at bede private bankmonopoler om at skabe "vores" penge via gæld. Der findes ingen penge på dankortet med mindre nogen låner penge. Dette private monopol opkræver ca 220 mia+ (2 x sundhedsvæsen) OM ÅRET som en regulær pengeskat (ikke afdrag - kun renter og gebyrer) for at vi, som samfund, har lov til at have vores egne penge i omløb..?

Hvordan man som samfund så har tænkt sig at betale denne pengeskat (renter og gebyrer) "tilbage" er en gåde, for de er jo ikke skabt endnu..? Deraf kommer den evige stræben efter de penge som ikke eksisterer (den usunde vækst) for der er jo aldrig penge nok i omløb til at betale disse renter og gebyrer. Med det nuværende system vil der altid være mere gæld end der findes penge. Det er skruen uden ende..?

Der er 4 måder at betale disse penge-gebyrer "tilbage" på: 1) Hæv indkomstskatterne (rød blok) 2) fjern velfærdsstaten (blå blok) 3) driv rovdrift på naturen, eller 4) smadr det hele med en verdensomspændende og ideologisk "krig mod terror" på fællesskabets regning >>>
Så kan det hele igen starte forfra under påskud af at ville udbrede ”menneskerettigheder” og ”demokrati” til hele verden. I dag tillader vi disse økonomiske kræfter at købe vore politikere til at gøre alle 4 ting uden at sige fra på befolkningens vegne.

Tiden er inde til at tage et valg: Skal demokratiet eller de private storbanker bestemme..? Vores valg af pengesystem er en milepæl og et valg imellem en fremtidig demokratisk styreform (en mand en stemme) eller en totalitær styreform (en aktie en stemme) 'levende' i en global selskabskonstruktion hvor de få ikke bare vil prøve at eje alt, men alle.

"Hvis det amerikanske folk nogensinde tillader private banker at få kontrol med spørgsmålet om deres valuta vil bankerne og de selskaber, der vokser op omkring dem, først ved inflation, derefter ved deflation, fratage folk al ejendom, indtil deres børn vågner hjemløse op på det kontinent, deres fædre erobrede!" Thomas Jefferson >>>

^