f34d6dc2-d9cd-4d74-b9a9-d36e3f3ba070jpg

ukdkjpg Zeitgeist er en serie på tre dokumentarfilm udgivet mellem 2007 og 2011, der præsenterer en række mainstream 'konspirationsteorier' samt forslag til brede sociale og økonomiske ændringer. Filmene, Zeitgeist-The-Movie, Zeitgeist-Addendum og Zeitgeist-Moving-Forward er alle instrueret af Peter Joseph.

Zeitgeist er, i mange menneskers øjne, en elites beskrivelse af 'problemet' de selv har skabt igennem årtiers magtmisbrug for derefter at komme med 'løsningen' i form af et globalt slaveri >>>
zeitgeistjpg

I bund og grund ses den samme konstruktion udfoldet, som vi gentagne gange historisk har set i kommunistiske systemer verden over. Blot er det en 'kommunisme-2.0' hvor man på toppen af en verdensomspændende stat indsætter ejerne og eliten fra de største multinationale virksomheder (blå blok) i stedet for 'kommunistpartiet' (rød blok) som man er vant til. Derved kan man forsvare de totalitære synspunkter fra 'begge sider' af det politiske spektrum.

Det er en klar fornemmelse for flere og flere mennesker, at instruktøren Peter Joseph har en pointe i 'Zeitgeist-The-Movie' (del 2), (del 3) og (Addendum), men at 'barnet bliver kastet ud med badevandet' i (del 1) når han med sin egen katolske baggrund forsøger at tørre ansvaret for alt hvad der sker i (del 2), (del 3) og (Addendum) af på hans eget verdensbillede 'myten', 'religionen' og den 'kristne' kultur.

Zeitgeist-The-Movie (del 1) vil gerne udpege 'skurken' i form af satanismens >>> karikerede gengivelse af 'kirken' og den sidste del af Zeitgeist-Addendum vil meget gerne præsentere det nye 'projekt', den nye 'religion' eller 'isme' i form af verden skabt ud fra disse menneskers eget verdensbillede.

I 2013 hyrede Ozzy Osborne og den legendariske rockgruppe Black Sabbath Peter Joseph til at håndplukke billeder fra Zeitgeist Film Series for at skabe en episk officiel musikvideo til deres Grammy-vindende sang "God is Dead?" >>>
gdeadjpg

Det Peter Joseph omtaler, i sin beskrivelse af 'den kristne kirke' er i store træk det romersk katolske system, med det historiske magtmisbrug, som de med Paven som 'guds' stedfortræder over Den Romersk Katolske Moder Kirke, beviseligt har udøvet siden Romerrigets fald, under 2. verdenskrig og indtil i dag. Se evt.: The Catholic Inquisition >>>
En anden sammenhæng hvor det samme gør sig gældende er Odd Fellow- og Frimurer-ordenen, der med Stormesteren som 'guds' stedfortræder, i deres egen beskrivelse er baseret på et 'kristent' grundlag og som i Danmark kræver at man, udover at være en af 'samfundets støtter', også skal være døbt i den kristne tro for at blive medlem. I Kristeligt Dagblad kan man læse (2007) at over 50 folkekirkepræster er frimurere >>> >>>

Det er ikke uden grund at disse mennesker er under mistanke for bevidst og systematisk at skade den kristne kulturs omdømme, inden en helt ny verdens-religion introduceres >>> og Zeitgeist filmens (del-1) vil i så fald spille en vigtig rolle for at fremskynde denne "elite-plan" >>> når de helt ukritisk promoter (del-1) af Zeitgeist som værende fakta og årsag til alle ugerninger.

Det er åbenlyst for mange, at WTC blev fjernet ved en kontrolleret nedrivning, at pengesystemet er ejet af korrupte private banker >>> og motivet er også klart. Ligeså åbenlyst er det, at den selvsamme 'elite' selv har valgt at præsenterer disse afsløringer, som det er sket i Zeitgeist-filmene, netop fordi de tænker langsigtet med henblik på skabelsen af deres egne fremtidige 'løsninger' såsom 'Venusprojektet' også kaldet 'The Great Reset' for derved at indføre et ejerskab ikke blot over alt, men over alle under mottoet: 'Own nothing and be happy' >>>
happjpg

Det er et klart indtryk, at Zeitgeist-filmene >>> ikke graver nye ting frem, men i stedet prøver at indsamle informationer, som andre har gravet frem, for derved at styre hele modstandsbevægelsen i en bestemt retning.

Et godt råd til alle som deltager i debatterne vil være: Tag jer i agt for folk som siger at de er jøder; men ikke er det! Tag jer i agt for folk som siger at de er kristne; men ikke er det! Tag jer i agt for folk som siger at de er muslimer; men ikke er det! For disse mennesker vil give sig ud for at være hvem som helst for at nå deres mål uden at skulle tage ansvar for midlerne. Aldrig før har der været så mange 'profeter/agenter' der arbejder under 'falsk flag' som netop nu >>>

^