f34d6dc2-d9cd-4d74-b9a9-d36e3f3ba070jpg

ukdkjpg I gamle dage var ordet "levebrødspolitiker" et skældsord. Men nu lever et flertal af politikerne af politik i flere generationer, uden nogen nævneværdig baggrund i det virkelige liv. Politikerleden er større end nogensinde. Ingen har holdninger og alle er til salg. Politikere er blevet generalister uden holdninger, krydret med ligegyldigheder, som skal stille hr. og fru Danmark tilfreds.
Mange mennesker i det danske samfund har decideret politikerlede. Men samtidig bliver vi ved med at stemme de samme politikere ind igen og igen..? Hvorfor sidde og se den samme dårlige film med de samme skuespillere, når vi nu engang har chancen for at skifte dem ud >>>

Hvis vi, som borgere, ikke vil deltage i demokratiet og oplære vores nye politikere, så står der andre kræfter på spring i stedet, via velbetalte lobbyister fra private storbanker, som igen er ejet af store udenlandske selskaber. Hvis ikke vi kræver, at staten og de statslige institutioner skal repræsentere og beskytte sin befolkning, så eksisterer demokratiet og den suveræne stat ikke mere.
I Kina har de "demokrati" - hvor vi anklager dem for, at staten er ejet af Kommunistpartiets top. I Iran har de "demokrati" - hvor vi anklager dem for, at staten er ejet af lederne af det muslimske Vogternes Råd. I Danmark og i vesten har vi "demokrati" - hvor staten er ejet >>> af de store multinationale selskabers ejere. Denne elite, som ejer disse selskaber, ønsker ikke at fjerne staten, for staten 'ejer' jo befolkningen. Men de ønsker at tage ejerskabet over staten/befolkningen og ved at forgælde staten så meget som muligt. En tommelfingerregel: De, som har eneretten og monopolet på at skabe samfundets penge,
ejer staten >>>

Lige nu er budskabet, vi skal en anden vej og tiden er knap..! Vi skal tage demokratiet seriøst og ikke lade teknokrater og politikere affeje borgerne med økonomiske "floskler" og politikere der råber op om kompleksitet og uforudsigelighed. Er du i tvivl, så spørg din politiker om han/hun støtter et privatejet centralbank system - og gør det helst INDEN du sætter dit kryds. Hvis din politiker ikke har den helt grundlæggende viden om emnet så uddan dig selv, vis vejen og smid ”Janteloven” overbord.
De bedste forslag kommer frem hvis man forestiller sig selv om 10 år - tænkende tilbage på ”hvad jeg ville have gjort med den viden jeg har nu”. Vi skal mødes, holde sammen om idealerne og bakke op om de mennesker der kæmper kampen indefra og rent faktisk prøver at gøre den forskel, som den enkelte i sin frustration ikke selv magter udefra.
Det hjælper ikke at forbande mørket hvis man ikke samtidigt kan pege på et lys. Man kan hade medicinalindustriens overgreb og profitmaskine på bekostning af menneskers sundhed..! Men man kunne også støtte op om "Læger uden Sponsor" >>> Man kan være imod, at private bankers pengeskabelse, ud af den blå luft, skaber forgældede minimalstater, demokratiers magtesløshed og samfundets opløsning..! Men man kunne også støtte op om f.eks. "Folkepartiet - Jorden, Frihed, Kundskab" >>>
stemjpg

Abraham Lincoln (16. præsident af USA) skulle have sagt "Den opgave, der er blevet mig til del, er at hejse flaget. Og såfremt mekanikken tillader det, vil jeg gøre dette. Og når det er oppe, så vil det være op til folket, hvorvidt det skal blive deroppe" at demokratiet uden folkets kontinuerlige og aktive deltagelse, ikke vil vedblive at være et demokrati; "Den der sover i demokratiet vågner op i diktaturet" >>>

Er du en af dem med politikerlede skulle du måske tage chancen og give en helt ny politiker chancen næste gang der er valg. Start allerede nu med at give en af de nødvendige 20.000 støtte- og vælgererklæringer som giver det nye parti muligheden for at deltage i debatten.

Hvis dine politikere ikke har den grundlæggende viden om emnet så smid ”Janteloven” overbord, uddan selv de nye politikere og vis vejen for os alle sammen. Vær med til at give dine nye folkevalgte konkrete mærkesager der er værd at kæmpe for. Hvem skal ellers lære dem det?

Kan man overhovedet uddanne sine politikere? Er mesterlære den bedste vej frem? Hvordan skal man uddanne en politiker? Kommer det af sig selv? Er uddannelse overhovedet det rigtige ord at bruge? Ja, selv en politiker kan blive uddannet. Den egenlige debat er hvordan det skal gøres. Vi skal bare gøre det rigtigt. Man kan minde en politiker om hvad der er vigtigt for dem som bor i hans/hendes lokale valgkreds. Vi kan lære vores politikere at være loyale overfor de holdninger de i sin tid blev valgt ind på. Stem personligt og hold øje med personen under mottoet - glemmer du så husker vi. Lad det få konsekvenser hvis han/hun stemmer imod sine egne valgløfter i de afgørende beslutninger. Vi kan være med ved kontinuerligt at kommunikere direkte med den enkelte politiker bl.a. i åbne breve med forslag til løsninger og kritik fra de enkelte borgeres/gruppers/foreningers synsvinkel.
I nogle lande er der indført elektroniske valg, hvilket kan lette optællingen. Det har dog givet mulighed for manipulation og bevidst ”fejltælling” >>>votejpg

I information (2013) kunne man finde et interview med den tyske professor i sociologi og leder af Max Planck Instituttet for politisk økonomi i Köln. Han beskriver i sin seneste bog ”På købt tid” forholdet mellem kapitalisme og demokrati som et vedvarende konfliktforhold >>>
Efterkrigsårtiernes “demokratiske kapitalisme” er siden 1970erne gradvist eroderet til en ny form for "kommunistisk kapitalisme." Multinationale selskaber er i gang med at glide ud af demokratiets kontrol, ved at overtage staternes plads i verden, via finansmarkederne, hvis luner er blevet "politiske sandheder" der tillader at demokratiet, som vi kender det, tilsidesættes. Det er blevet særdeles tydeligt med EUs ageren i forhold til de sydeuropæiske lande, men afslører sig mere generelt og strukturelt som 30 års stigende ulighed, tiltagende deregulering og i det hele taget politikker der sætter hensynet til de store multinationale selskaber over hensynet til borgerne.

Hvor er vestens demokrati på vej hen..? Tillader vi, at pengene og magten undergraver demokratiet i alle de vestlige lande? Er vi ved at tillade Edward Snowdens "nøgleklare diktatur" (turnkey tyranny) som et regulært diktatur >>> Er dette scenarie, at multinationale selskaber er blevet så store, at de ikke længere ønsker at tillade menneskets "frie valg" under staternes og grundlovenes regulering, men i stedet prøver at udrulle en verdensomspændende totalitær ideologi, legemliggjort via en central og privatejet "kapitalistisk kommunistisk stat," lige for øjnene af os..? >>>
Flere og flere kritiske ryster mener at verdenssamfundet allerede nu har udviklet teknologien >>>
til at dette nøgleklare diktatur kan blive en realitet. Edward Snowden er ikke i tvivl >>> når han understreger, at det eneste der mangler er den politiske vilje - og hvorvidt politikeres handlingsløse meninger er interessante..? Nej, for det er ligegyldigt hvem der sidder på Christiansborg eller i EU-parlamentet, for de mennesker der kontrollerer pengemængden styrer og kontrollerer nemlig hele ”imperiet” som et marionet-teater >>>

Hvorfor man ikke har hørt et ramaskrig fra de virkelige liberale kræfter i DK og verden over, når vores private ejendomsret helt åbenlyst fortsat bliver krænket og vi i det skjulte bliver brandbeskattet af en enevældes totalstyring via spørgsmålet om vores valuta ligesom det sker lige nu..! Specielt når vi taler om U$A der af alle er kendt som verdens hovedstad for "skattehadere" og "elskere af den private ejendomsret" er det helt uforståeligt. Ved disse mennesker i grunden selv hvad det er de tror på..? For enhver multinational koncernejer med respekt for sig selv, ejer da mindst en bank der til under nul procent i rente kan "låne/skabe-gratis-penge" til hinanden ud af den blå luft og dermed 100% kontrollerer inflationen på bolig- og aktiemarkedet via egne kapitalfonde, som de nyskabte penge bliver overført til..?

Tiden er inde til at tage et valg: Skal demokratiet eller de store multinationale storbanker bestemme..? Vores valg af pengesystem er en milepæl og et valg imellem en fremtidig demokratisk styreform (en mand en stemme) eller en totalitær styreform (en aktie en stemme). "Vi skal allesammen holde op med at stemme på politikere der støtter et privatejet centralbanksystem!!!"

Naomi Klein sætter nogle af verdens mest berømte økonomer blandt de hovedanklagede i "Chokdoktrinen" hvor hun beskriver krisernes rolle som "katastrofe-kapitalisme" >>> og det selvom markedskræfterne er sat ud af kraft ved disse menneskers udnyttelse af denne eneret >>>

Whistleblower John Perkins beskriver den internationale "predator-kapitalisme" og opmuntrer os til at afvise private bankers forsøg på at dumpe gælden på skatteborgerne. Hvis vi ikke gør fordømmer vi vore egne fremtidige generationer til livet i et økonomisk slaveri >>>

Præmissen skal ændres i den økonomiske debat og politikken skal tvinges til at følge efter. Private banker må gerne formidle vores penge, men de skal ikke have lov til at skabe vores penge. Fremtiden kan ikke beregnes. Den skal vælges >>>

FAKTA: I perioden 2003-2009 fordoblede de danske banker pengemængden og halverede dermed pengenes værdi på bolig- og aktiemarkedet >>>

Dansk Folkeparti advarede i sin tid os om, at euroen ikke bare var en mønt ”så vi kunne slippe for vekselgebyrer” men at euroen hovedsageligt handlede om vores selvbestemmelse. Men hvor længe skal vi mon vente på at dette arbejde bliver gjort færdigt med en regulær pengereform der stopper private bankers monopol på at skabe alle vores penge ud af den blå luft..? En pengereform der reelt vil give den politiske magt til det danske demokrati ved at kræve retten til at skabe vores egne penge tilbage fra de store privatejede banker/aktieselskaber - eller abonnerer vi mon stadig på den romantiske forestilling om at banker er simple formidlere mellem investorer og låntagere, at Nationalbanken stadigvæk er ejet af den danske stat og har monopol på skabelsen af de danske penge..? >>>

Finansrådet, som er den private interesseorganisation for de private banker, taler om at sætte turbo på udviklingen af overgangen til det kontantløse samfund, "...et projekt med en vision om at gøre Danmark til verdens første kontantløse samfund..?" >>> De nævner ikke de private bankers 100% overtagelse af funktionen som Danmarks Nationalbank med et ord..?

Hvad var det nu vi fik at vide? ”Det hele ville blive så meget lettere hvis bare lige vi skiftede kronen ud med euroen og hvis vi lige fjernede kontanterne så vi undgik de "besværlige" vekselgebyrer og det hele ville blive SÅ meget lettere og verden ville ligge for vore fødder..?”

Det er svært at se hvilke politikere der har modet, evnen og viljen til at lave de helt nødvendige demokratiske ”genoprettelses-reformer” der skal til. Men enhver beslutningstager, som med åbne øjne støtter det nuværende system, er at sidestille med kollaboratører efter ”Straffelovens §98” i Danmarks historiens største og mest udemokratiske monopolisering og det for egen vindings skyld.

Straffelovens § 98: "Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den danske stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme eller at løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil på livstid..."

En kollaboratør er en person som samarbejder med fjenden - især en fremmed besættelsesmagt >>>
kollabpng

Sir Mervyn King (forhenværende formand for "Bank of England") skulle have sagt - citat: "Af alle de mange måder at organisere banker på er den værste den, vi har i dag" >>>

Tag ikke fejl. Selvom dette samfundsproblem har bevæget sig fra at være en konspirationsteori >>> til at blive helt almindelig mainstream viden kan dygtige økonomer og politikere sagtens være fuldstændigt uvidende om dette Grundlovsstridige system >>> som er presset ned over hovedet på 99% af os allesammen.

Vi var taknemmelige overfor Dansk Folkeparti og Enhedslisten fordi de dengang viste modet til at sige fra overfor Euroen i dens daværende og nuværende form. Flere partier har vist lidt af vejen, men det er bare ikke nok.
dfjpg

D. 1. oktober 2015 blev der afholdt en høring i Landstingssalen på Christiansborg om muligheden for en pengereform, med udgangspunkt i Island og rapporten "Monetary Reform – A better monetary system for Iceland" >>> hvor de to deltagende politikere  Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Josephine Fock (Alternativet) “lagde hus til,” deltog i den efterfølgende debat - og - ingenting skete..?

Vi er som sagt rigtig mange der har holdt øje med udviklingen af denne islandske pengereform >>> de schweiziske folkeafstemninger og vi har med længsel forgæves set efter tegn på politikere med mod til at indrømme deres fejl, viljen til at tage ansvar og rette op i en fart. Sker dette ikke så bliver ansvaret og konsekvensen, af helt andre dimensioner..? >>>

bankssjpg

^