f34d6dc2-d9cd-4d74-b9a9-d36e3f3ba070jpg

ukdkjpg I gamle dage var ordet "levebrødspolitiker" et skældsord. Men nu lever et flertal af politikerne af politik i flere generationer, uden nogen nævneværdig baggrund i det virkelige liv. "Politikerleden er større end nogensinde. Ingen har holdninger - og alle er til salg? Er politikere blevet generalister uden holdninger, der som lemminger følger eliten og krydrer det med ligegyldigheder, som skal stille hr. og fru Danmark tilfreds" >>>
Mange mennesker i det danske samfund har decideret politikerlede. Men samtidig bliver vi ved med at stemme de samme politikere ind igen og igen..? Hvorfor sidde og se den samme dårlige film med de samme skuespillere når vi nu engang har chancen for at skifte dem ud..?

stemjpg

Er du en af dem med politikerlede skulle du måske tage chancen og give en ny politiker en chance næste gang der er valg. Start allerede nu med at give en af de nødvendige 20.000 støtte- og vælgererklæringer til et af de mange nye muligheder der findes.

Lige efter et valg skal rigtig mange politikere finde deres ben at stå på. Hvis dine politikere ikke har den grundlæggende viden om emnet så smid ”Janteloven” overbord, uddan selv de nye politikere og vis vejen for os alle sammen. Vær med til at give dine nye folkevalgte konkrete mærkesager der er værd at kæmpe for. Hvem skal ellers lære dem det?

Kan man overhovedet uddanne sine politikere? Er mesterlære den bedste vej frem? Hvordan skal man uddanne en politiker? Kommer det af sig selv? Er uddannelse overhovedet det rigtige ord at bruge? Ja, selv en politiker kan blive uddannet. Den egentlige debat er hvordan det skal gøres. Vi skal bare gøre det rigtigt. Man kan minde en politiker om hvad der er vigtigt for dem som bor i hans/hendes lokale valgkreds. Vi kan lære vores politikere at være loyale overfor de holdninger de blev valgt ind på. Stem personligt og hold øje med personen under mottoet - glemmer du så husker vi. Lad det få konsekvenser hvis han/hun stemmer imod sine egne valgløfter i de afgørende beslutninger. Vi kan være med ved kontinuerligt at kommunikere direkte med den enkelte politiker bl.a. i åbne breve med forslag til løsninger og kritik fra den enkelte borgers eller de enkelte gruppers/foreningers synsvinkel.

votejpg
I nogle lande er der indført elektroniske valg, hvilket kan lette optællingen. Det har dog i nogle tilfælde, også vestlige ”demokratier,” givet eksempler på manipulation eller ”fejltælling” >>>

Hvis vi, som borgere, ikke vil deltage i demokratiet og oplære vores nye politikere, så står der andre og stærke kræfter på spring, via betalte lobbyister fra private storbanker der igen er ejet af store udenlandske selskaber. Hvis ikke vi kræver, at staten og de statslige institutioner skal repræsentere og beskytte sin befolkning, så eksisterer demokratiet ikke mere. I Kina har de et "demokrati" - hvor vi anklager dem for, at staten er ejet af Kommunistpartiet >>> I Iran har de et "demokrati" - hvor vi anklager dem for, at staten er ejet af Vogternes Råd >>> mens vi i Danmark har et "demokrati" - hvor ejerskabet af staten, hovedsageligt via bankernes monopol på at skabe samfundets "kontopenge" (de penge vi betaler med når vi bruger vores betalingskort), er overgået til de store multinationale selskabers banker >>>

I weekendens udgave af information kan man finde et interview med den tyske professor i sociologi og leder af Max Planck Instituttet for politisk økonomi i Köln. Han beskriver i sin seneste bog ”På købt tid” forholdet mellem kapitalisme og demokrati som et vedvarende konfliktforhold >>>
Efterkrigsårtiernes “demokratiske kapitalisme” er siden 1970erne gradvist eroderet. Kapitalismen er i gang med at glide ud af demokratiets kontrol – særligt finansmarkederne, hvis luner er blevet politiske sandheder, der tillader at demokratiet tilsidesættes. Det er blevet særdeles tydeligt med EUs ageren i forhold til de sydeuropæiske lande, men afslører sig mere generelt og strukturelt som 30 års stigende ulighed, tiltagende deregulering og i det hele taget politikker, der sætter hensynet til kapitalen over hensynet til borgerne >>>

Hvor er vestens demokrati på vej hen..? Tillader vi at pengene og magten undergraver demokratiet i de alle vestlige lande? Er vi ved at udvikle os fra Edward Snowdens "det nøgleklare diktatur" (turnkey tyranny) til at blive et regulært diktatur? Er dette scenarie ved at blive en virkelighed lige for øjnene af os..?

Flere og flere kritiske ryster mener at verdenssamfundet allerede nu har udviklet teknologien >>> til at dette nøgleklare diktatur kan blive en realitet. Edward Snowden er ikke i tvivl >>> når han understreger, at det eneste der mangler er den politiske vilje - og hvorvidt politikernes meninger er interessante..? Nej, det er nemlig ligegyldigt hvem der sidder på Christiansborg eller i EU-parlamentet, for den mand eller virksomhed som kontrollerer pengemængden styrer og kontrollerer nemlig hele ”imperiet” som et marionet-teater >>>

Hvorfor man ikke hører et ramaskrig fra de virkelige liberale kræfter i DK og verden over, når vores helt private ejendomsret helt åbenlyst bliver krænket og i det skjulte bliver brandbeskattet af en enevældes totalstyring via spørgsmålet om vores valuta ligesom det sker lige nu..! Specielt når vi taler om U$A der af alle er kendt som verdens hovedstad for "skattehadere" og "elskere af den private ejendomsret" er det helt uforståeligt. Ved disse mennesker i grunden selv hvad det er de tror på..? For enhver multinational koncernejer med respekt for sig selv ejer da mindst een bank der til under nul procent i rente kan "låne/skabe gratis penge" til hinanden ud af den blå luft og dermed 100% kontrollere inflationen på bolig- og aktiemarkedet.

Tiden er inde til at tage et valg: Skal demokratiet eller de private storbanker bestemme..? Vores valg af pengesystem er en milepæl og et valg imellem en fremtidig demokratisk styreform (en mand en stemme) eller en totalitær styreform (en aktie en stemme). "Vi skal allesammen holde op med at stemme på politikere der støtter et privatejet centralbanksystem!!!"

Naomi Klein sætter nogle af verdens mest berømte økonomer blandt de hovedanklagede i "Chokdoktrinen" hvor hun beskriver krisernes rolle i "katastrofe-kapitalismens" ideologi >>>

Whistleblower John Perkins beskriver den internationale "predator-kapitalisme" og opmuntrer os til at afvise private bankers forsøg på at dumpe gælden på skatteborgerne. Hvis vi ikke gør fordømmer vi vore egne fremtidige generationer til livet i et økonomisk slaveri >>>

Præmissen skal ændres i den økonomiske debat og politikken skal tvinges til at følge efter. Private banker må gerne formidle vores penge, men de skal ikke have lov til at skabe vores penge. Fremtiden kan ikke beregnes. Den skal vælges >>>

FAKTA: I perioden 2003-2009 fordoblede de danske banker pengemængden og halverede dermed pengenes værdi på bolig- og aktiemarkedet >>>

Dansk Folkeparti advarede i sin tid os om at euroen ikke bare var en mønt ”så vi kunne slippe for vekselgebyrer” men at euroen hovedsageligt handlede om vores selvbestemmelse. Men hvor længe skal vi mon vente på at dette arbejde bliver gjort færdigt med en regulær pengereform der stopper private bankers monopol på at skabe alle vores penge ud af den blå luft..? En pengereform der reelt vil give den politiske magt til det danske demokrati ved at kræve retten til at skabe vores egne penge tilbage fra de store privatejede banker/aktieselskaber - eller abonnerer vi mon stadig på den romantiske forestilling om at banker er simple formidlere mellem investorer og låntagere og at Nationalbanken stadigvæk er ejet af den danske stat og har monopol på skabelsen af de danske penge..? >>>

Finansrådet, som er den private interesseorganisation for de private banker, taler om at sætte turbo på udviklingen af overgangen til det kontantløse samfund, "...et projekt med en vision om at gøre Danmark til verdens første kontantløse samfund..?" De nævner ikke de private bankers 100% overtagelse af funktionen som Danmarks Nationalbank med eet ord..? Læs mere her >>>

Hvad var det nu vi fik at vide? ”Det hele ville blive så meget lettere hvis bare vi lige skiftede kronen ud med euroen og hvis vi lige fjernede kontanterne. Vi ville undgå besværlige vekselgebyrer, det hele bliver SÅ meget lettere og verden ville ligge for vore fødder..?” Eller ville den nu også det..?

Det er svært at se hvilke politikere der har modet, evnen eller viljen til at lave den helt nødvendige demokratiske ”genoprettelses-reform” der skal til. Men enhver beslutningstager som med åbne øjne støtter det nuværende centralbanksystem er at sidestille med kollaboratører efter ”Straffelovens §98” i Danmarks historiens største privatisering og det for egen vindings skyld.

Straffelovens § 98: "Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den danske stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme eller at løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil på livstid..."

En kollaboratør er en person som samarbejder med fjenden - især en fremmed besættelsesmagt >>>
kollabpng

Sir Mervyn King (forhenværende formand for "Bank of England") skulle have sagt - citat: "Af alle de mange måder at organisere banker på er den værste den, vi har i dag" >>>

Tag ikke fejl. Selvom dette samfundsproblem har bevæget sig fra at være en konspirationsteori til at blive helt almindelig mainstream viden kan dygtige økonomer og politikere sagtens være fuldstændigt uvidende om dette Grundlovsstridige system >>> som er presset ned over hovedet på 99% af os allesammen.

Trods vore politikeres store berøringsangst har man kun set noget - der ligner vilje - fra Enhedslisten og Alternativet. Vi er taknemmelige overfor Dansk Folkeparti og Enhedslisten fordi de altid har vist modet til at sige fra overfor Euroen i dens daværende og nuværende form. Flere partier har vist lidt af vejen, men det er bare ikke nok, men dog spændende om de nu også vil gøre arbejdet færdigt..?

dfjpg

D. 1. oktober 2015 blev der afholdt en høring i Landstingssalen på Christiansborg om muligheden for en pengereform, med udgangspunkt i Island og rapporten "Monetary Reform – A better monetary system for Iceland." hvor de to deltagende politikere  Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Josephine Fock (Alternativet) “lagde hus til” og deltog i den efterfølgende debat.

Lige nu er budskabet i hvert fald. Vi skal en anden vej og tiden er knap..! Vi skal ikke lade os affeje med økonomiske "eksperter" og politikere  der råber op om kompleksitet og uforudsigelighed. Er du i tvivl, så spørg din politiker om han/hun støtter et privatejet centralbank system - og gør det helst INDEN du sætter dit kryds. Hvis din politiker ikke har den helt grundlæggende viden om emnet så uddan dig selv, vis vejen og smid ”Janteloven” overbord.

De bedste forslag kommer frem hvis man forestiller sig selv om 10 år - tænkende tilbage på ”hvad ville jeg have gjort med den viden jeg har nu”. Vi skal mødes, holde sammen om idealerne og bakke op om de mennesker der kæmper kampen indefra og rent faktisk prøver at gøre den forskel som den enkelte i sin frustration ikke selv magter udefra.

Det hjælper ikke at forbande mørket hvis man ikke samtidigt kan pege på lyset. Man kan hade medicinal industriens profitmaskine på bekostning af menneskers sundhed..! Men man kan også bakke op om "Læger uden Sponsor". Man ved nu, at private bankers pengeskabelse ud af den blå luft er roden til en forgældet minimalstat, demokratiets magtesløshed og opløsning..! Men man kan også bakke op om tænketanken ”Gode Penge” det nye  parti "JFK21" eller lignende tiltag.

Vi er rigtig mange der har holdt øje med udviklingen af den islandske pengereform >>> de schweiziske folkeafstemninger og vi ser med længsel efter tegn på danske politikere der har nosser til at indrømme deres fejl og viljen til at rette op i en fart.

Det lille pengekursus finder du her >>>

bankssjpg

^