f34d6dc2-d9cd-4d74-b9a9-d36e3f3ba070jpg

ukdkjpg NYE ATEISTER kører i disse tider frem imod al religion. Religion er skyld i de fleste af verdens ulykker, inklusive krige og forbrydelser imod menneskeheden, hævder de. Kristeligt Dagblad (KD) har kigget på nogle kendsgerninger fra det 20. århundrede >>> som nok var det mest sekulariserede og ateistiske århundrede i menneskehedens historie og samtidig også et af de mest blodige, hvilket taler stærkt imod sammenhængen imellem religion, krig og vold - med mindre vi prøver at definere "tro og religion."

religionerjpg
TRO OG RELIGION: Den absolut største religion i verden, der uden sammenligning har flest tilbedere og hvis nogen påstår at "religion er skyld i al krig" så lever denne religion helt op til dette. Kristeligt Dagblad (KD) har i en anden artikel prøvet at lave en liste over de 10 største verdensreligioner >>>
men har åbenbart glemt de allerstørste. Her kommer de så på en opdateret og nok mere realistisk liste:

11** Jainreligionen og shinto ( **nr 10 ifølge KD) >>> henholdsvis 4,2 og 4 millioner. Mere end 400 millioner, cirka 6 procent af verdens befolkning, praktiserer folkereligioner fra afrikansk, kinesisk, indiansk eller oprindelig australsk kultur.

10** Bahá'í (**nr 9 ifølge KD) >>> 7 millioner. Det mest bemærkelsesværdige ved, at bahá'í optræder på denne top ti** er måske religionens alder. Bahá'í-religionen opstod så sent som 1863 i Persien og går kort fortalt ud på, at menneskeheden skal forenes. Bahá'í trækker på lærdom fra islam og kristendom.

09** Jødedommen (**nr 8 ifølge KD) >>> 14 millioner. Ud af jødedommen udspringer både kristendom og islam samt en række mindre religioner. Den gamle religion praktiseres i dag af omkring 0,2 procent af verdens befolkning.

08** Juche (**nr 7 ifølge KD) >>> 19 millioner. Juche er den religion og ideologi, som dyrkes i Nordkorea. Religionens søjler er staten, lederskab, politisk- og økonomisk uafhængighed og fællesproduktion. Juche udspringer af marxisme og kaldes somme tider, spottende, for Kimilisme efter Nordkoreas tidligere diktator Kim Jong-il.

07** Sikhismen (**nr 6 ifølge KD) >>> 23 millioner. Sikh-religionen er en forholdsvis ung religion fra 1400-tallet, der blev udformet af en række guruer. I sikhismen ses en guru som en repræsentation for Gud, der skal vejlede den rettroende til at leve korrekt og derved opnå frelse.

06** Buddhismen (**nr 5 ifølge KD) >>> 500 millioner. I antal er der langt fra femte- til sjettepladsen på denne top ti**. Buddhisme er en religion, som syv procent af verdens befolkning følger. Buddhismen bygger på den lære, den historiske Buddha prædikede omkring 600-400 f.kr.

05** Hinduismen (**nr 4 ifølge KD) >>> 1 milliard. Der er cirka dobbelt så mange hinduister, som der er buddhister i verden: En milliard eller 14 procent af alle mennesker på planeten vedkender sig denne religion, men hele 80 procent af dem bor i Indien. I modsætning til andre af de store nutidige religioner har hinduisme ingen grundlægger, intet enkelt helligskrift som Koranen eller Bibelen og ingen fælles trosbekendelse, der kan henvises til.

04** Ingen religiøs identitet (**nr 3 ifølge KD) >>> 1,1 milliarder. På tredjepladsen** over de ti** største religioner i verden er det måske lidt misvisende at tælle dem med, der ikke har nogen religiøs tilknytning. Men faktisk er der langt flere, der ikke tror på nogen af de klassiske religioner, end der er hinduister i verden. Og cirka lige så mange, som der er katolikker i verden.

03** Islam (**nr 2 ifølge KD) >>> 1,6 milliarder. Ikke mindre end 23 procent af verdens befolkning er muslimer. 1,6 milliarder mennesker i alt. Ligesom kristendom findes islam i flere afskygninger. De to største og mest kendte dele af islam er sunni- og shia-islam. De har en lang strids-historie, som går tilbage til årene lige efter profeten Muhammeds død. Konflikten begyndte med en diskussion om, hvem der var den rette efterfølger efter Muhammed.

02** Kristendom (**nr 1 ifølge KD) >>> 2,2 milliarder. Med 2,2 milliarder tilhængere er kristendom, ifølge KD`s liste, med stor margen verdens største** religion. Næsten 32 procent af verdens befolkning kalder sig kristne, om det være sig katolik, protestant, ortodoks eller noget helt tredje siden de første kristne, Luther, reformationen >>> indtil i dag. Alle kan selvfølgelig kalde sig hvad de vil og mange har i deres tilpasning til nutiden åbnet op for "folkereligiøsiteten," hvad enten den karakteriseres som "kulturkristendom" eller "kristen" humanisme. Der findes et virvar af loger og grupper som eksempelvis jehovas vidner, mormoner, newagere, frimurere, odd-fellow, johannitere, tempelriddere, tilbedere af jomfru maria, helgener, engle, mammon osv. som alle har valgt at kalde sig selv for "kristne" og hver for sig, har lavet deres egne "oversættelser" med centrale og grundlæggende ændringer af Bibelen så den passer lige ind i forholdet til de enkelte gruppers helt egne "hellige" skrifter i modsætning til reformationen og den tidlige kristendom i Apostlenes Gerninger >>>

Mange >>> oplever også at Bibelen fortæller om verdenshistorien, før den sker, som en advarsel fra fortiden mod eksempelvis at tilbede "dyrets billede" og lade livestream TV, nyheder og film skabe vores verdensbillede..? eller mod at få "dyrets mærke" - hvor ingen kan købe eller sælge >>> undtagen den, der bærer dette mærke og dets navns tal 666 >>> fra "Johannes Åbenbaring" i Det Nye Testamente: "Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. Her kræves der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666..." >>>  som beskrivelsen af "Antikrists" >>> ultimative kontrol >>> evt i form af biochippen, skabt af en tilsyneladende "godgørende" og "demokratisk" supermagt, som vil blive til et verdensomspændende diktatur..? Der er mange meninger, der findes mange fortolkninger og der kan sikkert diskuteres længe om det blandt teologer og andre som interesserer sig for sagen. Stig Andersen har f.eks. skrevet bogen "Guds Drejebog" >>> fra sit eget forlag (Manna) for at oplyse om det som han selv har set er vigtigt. Mange opfyldte forudsigelser, som tilmed skulle være indtruffet i den rigtige rækkefølge..? >>>
tempelbjergetjpg

01** Mammon (**ikke med på KD´s liste) >>> 6 milliarder og den absolut største religion >>> i verden i dag. Så stor at den er "to big to fail" siger man. Det er uden sammenligning den religion som har flest tilbedere og hvis nogen påstår at "religion er skyld i al krig" så lever denne religion helt op til dette.
guldklvjpg "Mammons" over 6 mia. medlemmer er tvunget ind i selve religionens system som tjenere for religionens ledere. Disse ledere er til gengæld "to big to jail" og eksperter i at starte konflikter for derefter at give andre religioner skylden for alle ødelæggelser der bliver skabt i deres fodspor. Deres mål er at tage magten og midlerne fra almindelige mennesker, imens de siger, at det, der kommer ud af det hele er til det bedste for alle. Men disse ledere vil kun deres eget bedste og prøver at skjule deres reelle formål for alle menige medlemmer. De vil for enhver pris bevare deres magt og deres eneret til at skabe alle penge på fællesskabets vegne, som de iøvrigt har taget fra fællesskabet uden at få lov først..?
Præsterne hedder "økonomer" og de prædiker "markedsgudens" vilje, selvom markedskræfterne er sat ud af kraft ved ledernes udnyttelse af denne eneret.

Alle medlemmer indskærpes, at de ikke må miste troen. Men derimod skal de blive ved med at have tillid, forbruge og investere for lånte penge, som deres ledere igen skaber ud af den blå luft hver gang et lån bliver skabt. Gør de ikke det, fjernes alle penge fra fællesskabet efterhånden som alle lån bliver tilbagebetalt og de menige medlemmer af fællesskabet har så ingen penge til at leve for - med mindre nye lån bliver oprettet - og med lånene kommer renterne og den evige jagt på "vækst" >>>
bankkrisejpg
Vigtigst er det at bevare medlemmernes tro på "det frie valg" >>> selvom det er en utopi og ikke en fysisk virkelighed for de fleste. Specielt ikke de mest "skyldige." Der foregår rigtig meget "hokus pokus" og overtro når skaberne af denne religion mødes i templerne >>> for at skabe nye penge til sig selv på fællesskabets bekostning. Religionens udbredelse i verden ses illustreret her >>> Religionens ultimative ønske om kontrol beskrives her >>> og af frygt for at blive "udstødt" følger næsten alle bare trop >>>

New Age (**ikke med på KD´s liste) >>> er en "paraply-religion" hvis medlemstal er ukendt. Det er troen på, at menneskeheden og planeten i sin "astrologiske" udvikling bevæger sig gennem forskellige tidsaldre (bemærk at astrologi, stjernetegn og horoskoper ikke må forveksles med astronomi) >>> I forhold til New-Age-troen er vi nu i overgangen mellem to sådanne epoker, fra "fiskens kristne tidsalder" til "vandmandens nye tidsalder." New-Age bevægelsens "messias," den ventede "verdenslærer" vil så med løfter om "en bedre verdensorden," "et nyt projekt" eller "en ny religion," på en gang prøve at overtage rollen som de kristnes Jesus Kristus, jødernes Messias, buddhisternes Den femte Buddha, hinduisternes Krishna, muslimernes Imam Mahdi for derved at styre alle religioner i én bestemt retning >>> New Ages medlemmer tror, at deres "messias" og økumeniske lærer, som de mener opfylder alle disse forventninger, allerede nu lever som "Maitreya" "verdenslæreren," sammen med en gruppe af "vise" der længe har forberedt menneskeheden på hans komme fra bagsiden af kulisserne og nu altså vil samle alle de forskellige religioners magtcentre under deres egen paraply. De samme mener ikke, at der skal være plads til ulydige mennesker, der ikke vil underlægge sig dette "universelle sind" eller denne "nye verdensorden." Mange millioner "verdensborgere" vil ifølge denne tro derfor blive "bortrykket" >>> og taget til en anden planet for at blive "genopdraget" eller "omskolet" for derefter at komme tilbage igennem "reinkarnation" med troen på tilværelsen bestemt af handlinger (karma) fra et tidligere liv i "kredsløbet."
Troen på "New-Age" (nye tidsalder) flytter sine medlemmer hen imod noget der ligner Buddhismens og Hinduismens verdensbillede, i forestillingen om en cirkulær tidsopfattelse, hvor fortolkninger af reinkarnation, karma og kasteskel ofte får følger for det politiske/sociale system med fokus på karma, forrige-, fremtidige liv og fastholdelse i kasteskel/fattigdom. I vesten praktiseres denne tro bla. igennem mindfulness og yoga. Yoga stammer fra Indien og er ikke udviklet for at fremme sundhed eller for at fjerne stress, men for at fjerne "spirituelle blokeringer" i kroppen, der gør, at man ikke kan opleve "den åndelige verden." En åndelig verden hvor der k
un er adgang til "Nirvana" for guruer, munke og nonner. De som ikke er guruer, munke eller nonner vil i stedet stræbe efter at blive genfødt som disse guruer, munke og nonner eller i en familie hvor der er råd til at blive sendt i "kloster." Folk uden for disse klostre bidrager ved at give penge, mad og gaver til disse specielt indviede guruer, munke og nonner ved tiggergang og håber på den måde at få en bedre "karma."
rumjpg
Selv rettroende ateister >>> kan blive grebet af disse religiøse New Age tanker. Blot er der indsat rumvæsner, med overlegne evner på alle niveauer som menneskets "skabere," hvor man tidligere måtte have troet på noget "guddommeligt." Ifølge raelisternes >>> lære, kan man finde "misforståede" spor i alle de forskellige religioners tale om guder, som kommer ned fra himlen. De har hele tiden overvåget menneskeheden og grebet ind for at hjælpe udviklingen frem ved at sende udvalgte "profeter" herned for at undervise mennesker, såsom Buddha, Moses, Mohammed, Jesus osv. De mener at mennesker i fremtiden vil blive som disse rumvæsner, levende i samfund hvor kun de klogeste og virkeligt smukke skal have parlamentarisk indflydelse, mulighed for at "klone sig" og derved få "evigt liv."

lucjpg

Luciferianisme eller satanisme (**ikke med på KD´s liste) >>> Denne verdens "lucifister" lever for det meste skjult i en blanding af trolddomskraft, jødedom, hedenskab og en passende portion af "kristen symbolik" >>> for at få det hele til at se mere respektabelt ud. Den vigtigste regel "bag facaden" er; ingen regler..! Følg din lyst, bliv din egen "gud" og bestem selv hvad der er godt og ondt for dig. Gå et skridt videre end Adam og Eva. Når du har spist af "kundskabens træ" (kundskab uden din skaber) så ræk hånden ud, spis af livets træ og lev evigt uden absolutter og uden Bibelens Gud >>> som din Herre og vejleder (1. Mos. 3, 22) deraf bla "Order 322" >>>
sklljpg
Lucifisternes antal er ukendt da de, for det meste, udgiver sig for at være medlemmer af alle de andre religioner >>> under mottoet:"Alt dette >>> vil jeg (Lucifer/Satan) give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig..." >>>
fristerjpg
...ifølge Mathæus Evangeliet kapitel 4 vers 8-9 >>> "Igen tog Djævelen ham (Jesus) med sig, denne gang til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham" "Alt dette >>> vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig" >>>
jsitjpg
Da svarede Jesus ham: "Vig bort, Satan! For der står skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham og Ham alene" >>>

Et godt råd >>> til alle som prøver at holde balancen i disse tider: Pas på folk som siger, at de er jøder; men ikke er det. Pas på folk som siger, at de er kristne; men ikke er det. Pas på folk som siger, at de er muslimer; men ikke er det. For den type magtmennesker >>> siger ét og giver sig ud for at være noget helt andet for at nå deres politiske mål (diktator-drømmen) at oprette ét verdensrige med én leder, én regering, én økonomi, én religion, uden at skulle tage ansvaret for de kriminelle midler de bruger undervejs for at nå netop dette mål. De er mestre til at spille nationer ud imod hinanden og manipulere frie samfund igennem det der kaldes "problem-reaction-solution-strategien" >>> hvor de skaber et "problem," ønsker en bestemt "reaktion" (eks frygt) og tilbyder lige præsis den "løsning" som altid fremmer egne mål. Sagt med andre ord. Disse magtmennesker vil bestemme, hvad der er "problemet" (ofte skabt gennem deres egne organisationer), hvad alle skal mene og hvordan de skal reagere overfor "problemet" for derefter at love "guld og grønne skove" når "helten" introduceres (dem selv i andre af deres organisationer) ridende ind på verdensscenen med alle "svarene," i form af en ny "utopi," en ny "isme," et nyt "projekt," en ny "verdensreligion" i sikker forventning om, at alle bare følger trop i håbet om, at alt kan vende tilbage til "det normale" uden dette "problem" i håbet om en fremtid med "fred og ingen farer."
Deres drøm er virkeliggørelsen af et globalt enevælde* i en verden uden
nationer, landegrænser og grundlove, som så erstattes af store privatejede selskaber i stedet. Demokratiet som vi kender det fra "en mand en stemme," bliver i deres drøm til alles mareridt et pseudo-demokrati "en aktie en stemme."
Aldrig før har der været så mange "profeter/agenter" på verdensscenen, der arbejder under Falsk Flag** for at nå dette politiske mål som netop nu.

*Enevældet - (også absolutisme eller autokrati) betegner styreformen i de fleste europæiske stater fra 1600-tallet til begyndelsen af 1800-tallet, hvor monarken har uindskrænket regeringsmagt. I Danmark blev enevælden indført af Frederik III i 1660, og blev afskaffet af Frederik VII ved Grundlovens underskrivelse i 1849.

**Falsk Flag - er en operation som bliver udført af regeringer, virksomheder, organisationer designet til at se ud som om, de er blevet udført af andre personer eller organisationer. Formålet er at narre folk til at støtte en bestemt politisk agenda. Rigsdagsbranden i Berlin i 1933 er en af de mest kendte og vi ved jo at historien ofte gentager sig - i forklædning >>> wrincjpg

En af de helt store verdensreligioner (heller ikke med på KD´s liste) >>> er det ateistiske naturvidenskabs trossystem, der med troen på darwinismen, udviklingslæren og evolutionsteorien prøver at retfærdiggøre brugen af "jungleloven" i konkurrence-statens >>> institutioner og i yderste konsekvens >>> "the survival of the fittest" >>> som eneste regulerende ideologi i konkurrencegudens >>> samvittighedsløse samfund >>>
survivalsjpg
Ateismens religion hedder darwinisme og ateismens gud er skabningen. Tro er hovedessensen og samfundskonsekvenserne efter denne ateistiske/darwinistiske tro er ikke til at tage fejl af >>>
aberjpg
butterjpg
Det kan godt være, at man som ateist og videnskabsmand gerne vil forsvare sin tro på darwinismen og evolutionsteorien her på Jorden; men hvorvidt de rigtige betingelser for darwinistisk evolution kan komme til stede som følge af tilfældig udvælgelse når man tænker på ophavet til universet der omgiver os hvert eneste sekund - se - det kræver tro. Universet bliver beskrevet som den mest fuldkomne maskine der findes. Astronomien oplyser os om, at de for øjeblikket "kan se" galakser og stjerner så langt ude som 2000 millioner (2.000.000.000) lysår borte >>>
ordensjpg
G.K.Chesterton skulle have sagt: "Når mennesker holder op med at tro på Gud, tror de ikke på ingenting; så tror de på hvad som helst >>>

SAMFUNDET, INDIVIDET OG JUNGLELOVEN >>> Som tilhængere af denne verdensreligion, det ateistiske naturvidenskabs verdensbillede >>> tillader vi, at vores samfund udelukkende bliver styret og domineret af troen på "mig og mit" som universets eneste centrum >>>
...og følgerne >>> Det er de svageste, som får sparket. Ideen om det overflødige menneske stammer fra den britiske sociolog og økonom Thomas Robert Malthus, der mente, at hvis et menneske bliver født ind i en overfyldt verden, hvis hans familie ikke har råd til at forsørge ham og samfundet ikke har brug for hans arbejdskraft, da har han ingen ret til at kræve føde, og han er derfor overflødig. Sådan ser mange i Vesten på folk, der er på overførselsindkomst eksempelvis. Men Malthus stoppede ikke der. Han mente, at vi skulle lade "naturen" gå sin gang, og med tiden ville de overflødige uddø >>>
affaldjpg

Videnskab kan aldrig afgøre, hvad der er mest værdifuldt. Videnskab kan forklare forudsigelige konsekvenser af mulige politikker, men aldrig tilsige, hvad man bør gøre. Vor tids økonomer er farlige. Ikke alene vil de ikke forsvare og fastholde de politiske, sociale og demokratiske landvindinger, som vores forældre og bedsteforældre kæmpede sig frem til igennem det tyvende århundrede >>>
demokratiskjpg
Økonomerne har simpelthen lært, at det er vigtigt at ødelægge de velfærdsstatslige ordninger, som skaber flere muligheder og frihed for alle mennesker – uanset indkomst - i velfærdsstatssamfundet. "Konkurrence-staten," du ved
>>>

stopjpg

DET EKSTREME SKRÅPLAN >>> Det eneste nødvendige, for at ondskaben kan sejre, er, at gode mænd intet gør "for jeg fulgte jo bare ordrer." "Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist. Da de arresterede fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand. Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist. Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde. Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere" >>>
hitljpg"Først kom de for at..." er et digt skrevet af Martin Niemöller (1892-1984) tysk teolog og præst. Niemöller blev arresteret af Gestapo i 1937, sad i koncentrationslejr fra 1938, befriet i 1945.

Digtet handler om, hvordan Nazi-Tysklands regering med magt fjernede sine politiske og ideologiske modstandere. Digtets jeg-person ser med passivitet på, at andre grupper bliver udvalgt og afhentet, men reagerer ikke, da det ikke berører ham personligt. Først da jeg-personen selv bliver udvalgt, indser han problemet, men da er det for sent. Digtet giver således et godt billede af hvordan Nazi-Tyskland gradvist udslettede modstandere af regimet ved hjælp af "del og hersk-metoden."
romerjpg
Del og hersk (divide et impera) er et udtryk kendt fra den romerske administration. Romerne brugte princippet til at kontrollere deres erobrede provinser ved at skabe interne konflikter, således at de slap for at bruge unødvendige ressourcer på at holde revolutionære personer nede.

KRIG, VOLD OG RELIGION: Hvis vi ser på historien og de gammelkendte religioners forhold til krig er ingen af det 20. århundredes store krige som Første eller Anden Verdenskrig, Boerkrigen, Koreakrigen, Vietnamkrigen eller den kolde krig udsprunget af "religion." Det var heller ikke "religiøse" ledere, der stod for de store overgreb imod mennesker i nyere tid.
Mao Zedong var skyld i flere dødsfald end nogen anden i det 20. århundrede, omkring 80 millioner. Mao var ateist og darwinist >>>
En anden ateist og darwinist >>> Stalin, kommer ind som nummer to med 60 millioner døde. Hitler var nummer tre. Hans ideologi var ikke "religiøst" inspireret, men en udløber af darwinismen, en slags socialdarwinisme i praksis.
Pladserne som nummer fire og fem konkurrerer Lenin og Belgiens kong Leopold II om. Ateisten og darwinisten Lenin var skyld i 10-20 millioner af sine landsmænds død. Kong Leopold står på listen over nyere tids massemordere på grund af sin politik i Congo, en politik, der ikke var drevet af "religion," men af en jagt på råvarer. Et ukendt antal imellem 5 og 22 millioner mennesker mistede livet på den konto.
Blandt andre af nyere tids "irreligiøse" forbrydere kan nævnes Pol Pot, der udryddede en tredjedel af sit land, Cambodjas, befolkning, og Ugandas Idi Amin, der var ansvarlig for en halv million menneskers død.
ridderejpg1600-tallet var den periode, hvor historiens sidste egentlige "religionskrige" fandt sted. Bemærk i øvrigt sammenhængen imellem kolonipolitikken og den darwinistiske opfattelses sejrsgang. Darwinismen vandt frem på et tidspunkt, da kolonimagterne var på deres højeste. En idé, der retfærdiggjorde den stærkes overlevelse på den svages bekostning >>> var helt i tråd med tidsånden. Et verdensbillede >>> med religiøse idealer om, at alle mennesker er skabt ligeværdige, var derimod ikke kolonitidens livret og historien kan meget vel vise sig at blive gentaget - nu blot i globalismens "religiøse" forklædning >>>

globaljpgThe Corporation >>>
The Shock Doctrine >>>

Den Sunde Skepsis >>>
Fik Vi Sandheden >>>

10 trin til et fascistisk samfund af Naomi Wolf >>>

Trin 1: Påberåb dig en skræmmende indre og ydre fjende.
Trin 2: Opret en "gulag" (politisk fængselslejr).
Trin 3: Skab para-militære bølle-bander (ikke demokratisk styret militær).
Trin 4: Opret et internt overvågningssystem.
Trin 5: Chikaner borgergrupper.
Trin 6: Arranger vilkårlig tilbageholdelse og frigivelse.
Trin 7: Gå efter nøglepersoner.
Trin 8: Kontroller pressen.
Trin 9: Uenighed lig med forræderi.
Trin 10: Suspender retsstaten (ikke uafhængige domstole og udemokratiske hastelove)

TRO, TEORI OG FORNÆGTELSE >>> Konspirationsteorier lever deres eget liv verden over og ikke alle er lige uskyldige. Specielt når en konspirationsteori viser sig at holde vand opstår der forvirring i verdensbilledet ofte med en kollektiv fornægtelse >>> til følge.konsjpgMange latterliggørende artikler om konspirationsteorier overser ofte den vinkel, hvorvidt de officielle konspirationsteorier nu også er så videnskabelige som de gerne vil give sig ud for at være.

En meget vigtig synsvinkel er de useriøse konspirationsteorier som er blevet vigtige redskaber for udemokratiske magtmennesker. Ledere og magtmennesker, for hvem sandheden er det farligste våben mod deres egen økonomiske indkomst og overlevelse. For hvad gør "magten" når sandheden truer med at afsløre deres kriminelle handlinger og dermed deres samlede indflydelse? Den mest effektive måde at undergrave en uønsket debat på er at "spamme" for derved at få den enkle sandhed til at fremstå som useriøs. Nævn den truende sandhed i flæng som en "konspirationsteori" sammen med de mest usandsynlige teorier om Michael Jackson, Elvis Presley, Prinsesse Diana, Holocaustbenægtere, Area 51, Jorden er flad, Det engelske Kongehus består af krybdyr fra rummet og lignende teorier der for de flestes vedkommende sikkert er skabt til selve formålet.

De mest latterlige teorier som eksempelvis "flad jord," er uden tvivl udviklet for at kunne latterliggøre seriøse magtkritiske ”konspirationsteorier” og folk, der frivilligt og ulønnet ønsker at arbejde til gavn for alles bedste. Så hvis man f.eks. tror på "flad jord," så er alt andet man siger også forkert.
Hvad man som borger skal gøre når (ofte folkevalgte) magthaveres topprioritet er selve magten og ikke sandheden er en gåde. For hvad gør man hvis kvalificerede spørgsmål til magthavernes egne konspirationsteorier latterliggøres på alle tænkelige måder?

Et godt eksempel hvor sandheden er forsøgt "spammet" er århundredets største forbrydelse som handler om vores civilisations overlevelse. Men løgnen er så stor, at det ikke kan være rigtigt..?
prsjpg
Netop dette eksempel >>> viser, at filmen her knækker for de største magthavere og deres medløbende talerør i de vestlige "demokratier" >>> der ikke tør åbne munden af frygt for at miste levebrødet ved en marginalisering.

Fakta:
I morgentimerne 11. september 2001 fløj to passagerfly af typen Boeing 767 ind i tvillingtårnene WTC1 (kl.08:46) og WTC2 (kl. 09:03) på Manhattan i New York. Efter 56 minutters ildebrand kollapsede WTC2 (kl.09:59) efterfulgt af WTC1 (kl.10:28). WTC7, en 47 etager høj skyskraber, kollapsede senere samme dag (kl.17.21).
- WTC1 blev ramt først (kl.08:46) og kollapsede som den sidste (kl.10:28) (1t 42min).
- WTC2 blev ramt sidst (kl.09:03) og kollapsede som den første (kl.09:59) (56min).
- WTC7 (Bygning 7) blev ikke ramt og kollapsede om eftermiddagen (kl.17.21)(8t 35min).

Det er aldrig sket noget sted i verden, hverken før eller efter denne dag, at en "steel frame high riser" er brudt sammen pga. brand. Men d. 11. september 2001 skete det 3 gange og det i næsten frit falds hastighed. Se kollapset af World Trade Center 7 (WTC7) (Bygning 7) fra flere vinkler her >>>
brndjpg

Dette højhus i Spanien brændte i mere end 20 timer og kollapsede ikke.

Angrebet på USA den 11. september 2001 er af mange blevet betegnet som den vigtigste politiske begivenhed siden 2. Verdenskrig. Den var startsignalet til krigen mod terror og dermed Danmarks engagement i to krige på den anden side af jordkloden.

De borgerlige rettigheder er blevet indskrænket. Vores samfund styres i stigende grad af angst og endestationen for denne udvikling er ikke rar at tænke på.

Specielt kollapset af Bygning 7 i World Trade Center-komplekset har været genstand for mange teorier, fordi denne bygning ikke blev ramt af fly, men alligevel kollapsede over 8 timer efter tvillingetårnene.

Kritikere mener, at der blev brugt sprængstoffer til at få WTC7 til at styrte i grus og at måden som WTC7 styrtede sammen på er identisk med en såkaldt kontrolleret demolering >>>

Desuden husede WTC7 kontorer for Forsvarsministeriet, CIA, Secret Service, en række banker samt New Yorks borgmester Rudolph Giulianis kommando center. Giulianis "bunker", som den blev kaldt, var genstand for meget omtale og spot og spe, da den i 1998 blev indrettet i bygningen på 23. etage for 15 millioner dollars. Pengene blev blandt andet brugt på at gøre vinduerne omkring den 23. etage skud- og bombesikre, så bygningen kunne modstå storme på over 320 kilometer i timen. Desuden havde etagen egen luft og vandforsyning. Fra WTC7 havde man frit udsyn til tvillingetårnene og kritikere mener at det var herfra, angrebet på tvillingetårnene blev orkestreret. Da det var vel overstået og de skyldige havde forladt bygningen skulle alle spor slettes ved at også WTC7 blev sprængt i luften.

Mange er af den overbevisning, at det kun er galninge som stiller spørgsmålstegn ved den officielle konspirationsteori (19 flykaprere konspirerede med Osama bin Laden) men der er en organisation som hedder ”Arkitekter og Ingeniører for 911-Sandhed” som (2017) består af næsten 3000 arkitekter og ingeniører deriblandt mange professorer. De argumenterer i videnskabelige tidsskrifter, videoer og andet materiale, at den officielle forklaring strider imod helt grundlæggende fysiske love >>>

De mener ikke, at det kræver hverken fine akademiske uddannelser eller stor teknisk, matematisk, fysisk eller kemisk indsigt på gymnasieniveau at konkludere, at 2 fly ikke kan få 3 mega-tårne til at styrte sammen og at en sammenstyrtning under fritfald acceleration alene er muligt når al modstand i bygningen er forsvundet. En kugleramme og et stopur er rigeligt og resultatet er ikke til diskussion >>>

Hele 36 procent af amerikanerne finder i en nylig opinionsundersøgelse (2006) fra Ohio universitetet det enten meget sandsynligt eller sandsynligt, at deres egen regering, med George W. Bush og Dick Cheney i spidsen, stod bag eller undlod at forhindre 11. september. Måske i samarbejde med al-Qaeda, måske ikke? Men regeringen ofrede sine egne for at realisere en plan, der allerede før angrebet lå klar på tegnebrættet: Krigen om olie i Irak >>>

Politik eller religionskrig >>>
oijpg

Den generelle holdning, og en af de meget tungtvejende grunde til amerikanernes generelle mistro, er det faktum at den tungeste del af USAs elite (deep state) lever af krig, hovedsageligt finansieret af USAs nationalbank (The FED) som er 100% privat styret og privat ejet.

Denne elite ønsker ikke at fjerne 'staten' for den 'ejer' jo befolkningen. Men de ønsker at tage ejerskabet over 'befolkningen' ved at forgælde 'staten' så meget som muligt. Det sker hver gang USAs regering ønsker at sætte nye penge i omløb (finansiere en ny krig) for alle nye penge skal lånes af denne lille elite, som har monopol på at skabe samfundets penge, mod at betale renter og for at betale disse renter, bliver de nødt til at bede det samme monopol om at skabe flere nye penge mod igen at betale nye renter, renters rente osv. Derved skaber de reelt en privatejet minimalstat, som ikke har mulighed for at stå i vejen for denne lille elites agenda, men som er tvunget til at gøre hvad de befaler.

Federal Reserve (Fed) skabtes ved en kongresbeslutning i 1913 (Nelson Aldrich, John D Rockefeller Jr. og David Rockefeller har været nøglespillere i at få skabt Federal Reserve i yderste hemmelighed med bl.a. Warburg familien på Jekyll Island) og er direkte forfatningsstridig, idet artikel 1, 8. afsnit i den amerikanske forfatning fastslår, at Kongressen har retten til at slå mønt og til at regulere dens værdi "Only Congress shall print Notes". I 1935 fastslog Højesteret, at denne magt ikke kan overdrages til nogen anden myndighed/institution.

Derfor blev beslutningen også listet igennem. En Congressional Conference Committee holdt sit møde derom mellem 01.30 og 04.30 den 22. december og blev forlagt til vedtagelse dagen efter, hvor de fleste kongresmedlemmer var taget på juleferie. Siden da, har USAs regering og befolkning været slaver af Fed renten, hvilket netop er grunden til at der var så meget modstand imod denne privat styrede og privat ejede central bank.

For 56 år siden var der en præsident, der forstod, hvor uheldig en beslutning det var. John F Kennedy havde ved sin død planlagt at fjerne statsgælden ved at afskaffe Federal Reserve. Den amerikanske stat skylder som sagt mange penge væk til denne lille elite som ejer 'The Fed.' I 2006 var beløbet 8400 milliarder USD og det kostede 174 milliarder USD i renter alene i 1.kvt. af 2006. Derfor bliver Federal Reserves private ejere MEGET rige på den amerikanske befolknings bekostning.

Den 4 juni 1963 udstedte Kennedy Presidential Order 11110, som bemyndigede præsidenten til at udstede penge. Han beordrede så finansministeriet (treasury) til at trykke over 4 milliarder sedler i US Notes. Når de var færdigtrykt, skulle de være en konkurrent til og gerne erstatte den cirkulerende pengemængde hvorefter Federal Reserve og de internationale bankers indflydelse på den amerikanske regering og nationens økonomi kunne fjernes. Som vi alle ved blev Kennedy myrdet d. 22. november 1963, inden det nåede så langt. Johnson tilbagekaldte den præsidentielle ordre og gav magten tilbage til Federal Reserve.

Den offentlige mening: "Først ignorerer de dig, så griner de af dig, så forsøger de at stoppe dig og så tar de æren for det"

Marshall McLuhan skulle have sagt: "Kun de små hemmeligheder skal beskyttes. De store holdes hemmelige af offentlig vantro.

"Vores moderne demokrati har brug for mere magtkritisk (konspirationsteoretisk) tænkning. Specielt når konspirationsteorier viser sig at være sande fra Dreyfus-affæren til Watergate, Irakkrigen, Snowden-afsløringerne og afgørende vidneforklaringer op til skal vi være glade for denne udlevelse af demokratiets ideal, at borgerne er kritiske og selvstændigt tænkende, som den britiske politolog David Runciman skulle have sagt: "Et demokrati uden konspirationsteorier er et dødt demokrati.
Eksempler på demokratiske og uafhængige nyhedskanaler:

dkdjpg

...og mange flere i USA: