f34d6dc2-d9cd-4d74-b9a9-d36e3f3ba070jpg

ukdkjpgNYE ATEISTER kører i disse tider frem imod al religion. Religion er skyld i de fleste af verdens ulykker, inklusive krige og forbrydelser imod menneskeheden, hævder de. Kristeligt Dagblad (KD) har kigget på nogle kendsgerninger fra det 20. århundrede >>> som nok var det mest sekulariserede og ateistiske århundrede i menneskehedens historie og samtidig også et af de mest blodige, hvilket taler stærkt imod sammenhængen imellem religion, krig og vold - med mindre vi prøver at definere "tro og religion."religionerjpg
TRO OG RELIGION: Den absolut største religion i verden, der uden sammenligning har flest tilbedere og hvis nogen påstår at "religion er skyld i al krig" så lever denne religion helt op til dette. Kristeligt Dagblad (KD) har i en anden artikel prøvet at lave en liste over de 10 største verdensreligioner >>>
men har åbenbart glemt de allerstørste. Her kommer de så på en opdateret og nok mere realistisk liste end den som Kristeligt Dagblad har offentliggjort:

11** Jainreligionen og shinto ( **nr 10 ifølge KD) >>> henholdsvis 4,2 og 4 mio. Mere end 400 mio, cirka 6 procent af verdens befolkning, praktiserer folkereligioner fra afrikansk, kinesisk, indiansk eller oprindelig australsk kultur.

10** Bahá'í (**nr 9 ifølge KD) >>> 7 mio. Det mest bemærkelsesværdige ved, at bahá'í optræder på denne top ti** er måske religionens alder. Bahá'í-religionen opstod så sent som 1863 i Persien og går kort fortalt ud på, at menneskeheden skal forenes. Bahá'í trækker på lærdom fra islam og kristendom.

09** Jødedommen (**nr 8 ifølge KD) >>> 14 mio. Ud af jødedommen udspringer både kristendom og islam samt en række mindre religioner. Den gamle religion praktiseres i dag af omkring 0,2 procent af verdens befolkning.

08** Juche (**nr 7 ifølge KD) >>> 19 mio. Juche er den religion og ideologi, som dyrkes i Nordkorea. Religionens søjler er staten, lederskab, politisk- og økonomisk uafhængighed og fællesproduktion. Juche udspringer af marxisme og kaldes somme tider, spottende, for Kimilisme efter Nordkoreas tidligere diktator Kim Jong-il.

07** Sikhismen (**nr 6 ifølge KD) >>> 23 mio. Sikh-religionen er en forholdsvis ung religion fra 1400-tallet, der blev udformet af en række guruer. I sikhismen ses en guru som en repræsentation for Gud, der skal vejlede den rettroende til at leve korrekt og derved opnå frelse.

06** Buddhismen (**nr 5 ifølge KD) >>> 500 mio. I antal er der langt fra femte- til sjettepladsen på denne top ti**. Buddhisme er en religion, som syv procent af verdens befolkning følger. Buddhismen bygger på den lære, den historiske Buddha prædikede omkring 600-400 f.kr.

05** Hinduismen (**nr 4 ifølge KD) >>> 1 mia. Der er cirka dobbelt så mange hinduister, som der er buddhister i verden: En milliard eller 14 procent af alle mennesker på planeten vedkender sig denne religion, men hele 80 procent af dem bor i Indien. I modsætning til andre af de store nutidige religioner har hinduisme ingen grundlægger, intet enkelt helligskrift som Koranen eller Bibelen og ingen fælles trosbekendelse, der kan henvises til.

04** Ingen religiøs identitet (**nr 3 ifølge KD) >>> 1,1 mia. På tredjepladsen** over de ti** største religioner i verden er det måske lidt misvisende at tælle dem med, der ikke har nogen religiøs tilknytning. Men faktisk er der langt flere, der ikke tror på nogen af de klassiske religioner, end der er hinduister i verden. Og cirka lige så mange, som der er katolikker i verden.

03** Islam (**nr 2 ifølge KD) >>> 1,6 mia. Ikke mindre end 23 procent af verdens befolkning er muslimer. 1,6 milliarder mennesker i alt. Ligesom kristendom findes islam i flere afskygninger. De to største og mest kendte dele af islam er sunni- og shia-islam. De har en lang strids-historie, som går tilbage til årene lige efter profeten Muhammeds død. Konflikten begyndte med en diskussion om, hvem der var den rette efterfølger efter Muhammed.


02** Kristendom (**nr 1 ifølge KD) >>> 2,2 mia. Med 2,2 mia tilhængere er kristendom, ifølge KD`s liste, med stor margen verdens største** religion. Næsten 32 procent af verdens befolkning kalder sig "kristne," om det være sig katolik, protestant, ortodoks eller noget helt tredje siden de første kristne, Luther, reformationen >>> indtil i dag. Alle kan selvfølgelig kalde sig hvad de vil og mange har i deres tilpasning til nutiden åbnet op for "folkereligiøsiteten," hvad enten den karakteriseres som "kulturkristendom," "kristen humanisme" eller "en kristen er en der udviser næstekærlighed" uden nogen sammenhæng til Jesus som beskrevet i Bibelens bøger/testamenter. Der findes et virvar af loger og grupper f.eks jehovas vidner, mormoner, newagere, frimurere, odd-fellow, johannitere, tempelriddere, tilbedere af jomfru maria, helgener, engle, mammon etc. som alle har valgt at kalde sig for "kristne" og hver for sig lave deres helt egne grundlæggende ændringer af Bibelen, i modsætning til den helt tidlige kristendom i Apostlenes Gerninger. Man talte her om at leve i fællesskab med Gud ved lovens/Bibelens Ånd (Helligånden) som den eneste sande og skabende kraft, kun med Jesus som 'Guds billede,' vores forbillede til efterfølgelse også omtalt som et discipelskab i direkte forhold til Jesus >>>


Mange >>> oplever også, at Bibelen >>> fortæller om verdenshistorien, før den sker, som en advarsel fra fortiden mod at fravælge Guds skaberplan 'skabt i Guds billede' >>> og tilbede 'dyret' - 'skabt i dyrets billede' hvor mainstream TV, nyheder og film styrer vores verdensbillede hen imod at få 'dyrets mærke' fra Johannes Åbenbaring i Det Nye Testamente:

"Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. Her kræves der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666..."

...og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de, der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke. Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem, som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus."

En detaljeret beskrivelse af 'Antikrists' >>> ultimative kontrol i form af et 'mærke' skabt af en totalitær satanisk åndelig kraft som vil prøve at underlægge sig alle mennesker i et verdensomspændende diktatur. Der er mange meninger og der kan sikkert diskuteres længe om det blandt teologer og andre som interesserer sig for sagen. Klik på pilene >>> og få et overblik. Der er flere eksempler: En amerikansk nyhedsstation med daglige opdateringer >>> >>> En dokumentar under navnet 'The Greatest Reset' >>> opkaldt efter 'The Great Reset' >>> En Hollandsk nyhedsstation opdaterer realtime fra Israel >>> >>> Amerikanske Robert Breaker om 'dyrets mærke' >>> Svenske Marcus Bloom om den brede og den smalle vej >>> Israelske Amir Tsarfati udråber bibelske profetier som 'braeking news' med en opfordring til alle >>> i beskrivelsen af 'Antikrist' >>> som fænomen i Bibelen med en opfordring til at vælge hvilket 'lys' >>> man vil følge. Amerikanske David Wilkerson 'the falling away to the Antichrist' >>> Amerikanske Robin Bullock om 'the living soul' og en udlæggelse af '666' >>> En overskuelig gennemgang af Skotske Mark Fairley på 'The Fuel Project' under 'The Coming Summer' >>> 'Probably Alexandra' >>> her om Antikrist >>> og Dyrets mærke >>> Spencer Smith kommer med en advarsel >>> En whistleblower om at vælge 'Guds frekvens' over 5G og 'dyrets mærke' >>> Kinesiske Kong Hee om Bibelen som historisk og profetisk bog >>> i de ældste kinesiske skrifttegn >>> Norske Emmanuel Minos om Norge i 'endetiden' >>> Danske Dan Johanneson om 'dyrets mærke' >>> Danske Moses Hansen læser op fra Bibelen i Johannes Åbenbaring >>> Danske Kim Andersen om vaccinepasset som forløber for 'dyrets mærke' >>> Danske Morten Julius med en opfordring til danske politikere >>> >>> Danske Jon Knudsen med bogen >>> >>> om 'de 2 stik' >>> og 'hvem ejer dig' >>> Danske Stig Andersen har skrevet bogen 'Guds Drejebog' >>> om de mange opfyldte forudsigelser i Bibelen - endda i en historisk korrekt rækkefølge >>>
tempelbjergetjpg

01** Mammon (**ikke med på KD´s liste) >>> 7 mia og den absolut største religion >>> i verden i dag. Så stor at den er "to big to fail" siger man. Det er uden sammenligning den religion som har flest tilbedere og hvis nogen påstår at "religion er skyld i al krig" så lever denne religion helt op til dette.
guldklvjpg "Mammons" over 6 mia. medlemmer er tvunget ind i selve religionens system som tjenere for religionens ledere. Disse ledere er til gengæld "to big to jail" og eksperter i at starte konflikter for derefter at give andre religioner skylden for alle ødelæggelser der bliver skabt i deres fodspor. Deres mål er at tage magten og midlerne fra almindelige mennesker, imens de siger, at det, der kommer ud af det hele er til det bedste for alle. Men disse ledere vil kun deres eget bedste og prøver at skjule deres reelle formål for alle menige medlemmer. De vil for enhver pris bevare deres magt og deres eneret til at skabe alle penge på fællesskabets vegne, som de iøvrigt har taget fra fællesskabet uden at få lov først..?
Præsterne hedder "økonomer" og de prædiker "markedsgudens" vilje, selvom markedskræfterne reelt er sat ud af kraft ved ledernes udnyttelse af denne eneret.

Alle medlemmer indskærpes, at de ikke må miste troen. Men derimod skal de blive ved med at have tillid, forbruge og investere for lånte penge, som deres ledere igen skaber ud af den blå luft hver gang et lån bliver skabt. Gør de ikke det, fjernes alle penge fra fællesskabet efterhånden som alle lån bliver tilbagebetalt og de menige medlemmer af fællesskabet har så ingen penge til at leve for - med mindre nye lån bliver oprettet - og med lånene kommer renterne og den evige jagt på "vækst" >>>
bankkrisejpg
Vigtigst er det at bevare medlemmernes tro på "det frie valg" >>> selvom det er en utopi og ikke en fysisk virkelighed for de fleste. Specielt ikke de mest "skyldige." Der foregår rigtig meget "hokus pokus" og overtro når skaberne af denne religion mødes i templerne >>> for at skabe nye penge til sig selv på fællesskabets bekostning. Religionens udbredelse i verden ses illustreret her >>> Religionens ultimative ønske om kontrol beskrives her >>> og af frygt for at blive "udstødt" følger næsten alle bare trop >>>

New Age og Meitreya (**ikke med på KD´s liste) >>> er en "paraply-religion" hvis medlemstal er ukendt. Det er troen på, at menneskeheden som "guder" og Jorden i sin "astrologiske" udvikling bevæger sig gennem forskellige tidsaldre (bemærk at astrologi, stjernetegn og horoskoper ikke må forveksles med astronomi) >>> I forhold til New-Age-troen er vi nu i overgangen mellem to sådanne epoker, fra "fiskens kristne tidsalder" til "vandmandens nye tidsalder." New-Age bevægelsens "messias," den ventede "verdenslærer" vil så med løfter om "en bedre verdensorden," "et nyt projekt" eller "en ny religion," på en gang prøve at overtage rollen som de kristnes Jesus Kristus, jødernes Messias, buddhisternes Den femte Buddha, hinduisternes Krishna, muslimernes Imam Mahdi for derved at styre alle religioner i én bestemt retning >>> New Ages medlemmer tror, at deres "messias" og økumeniske lærer, som de mener opfylder alle disse forventninger, allerede nu lever som "Maitreya" "verdenslæreren," sammen med en gruppe af "vise" der længe har forberedt menneskeheden på hans komme fra bagsiden af kulisserne og nu altså vil samle alle de forskellige religioners magtcentre under deres egen paraply under mottoet 'alle religioner har ret' for derved at undgå eventuelle konflikter. Men når denne 'vandmandens tidsalder' er fuldt implementeret, så kan der ikke være plads til ulydige mennesker, der ikke vil underlægge sig dette "universelle sind," denne kollektive "kristusbevidsthed" eller denne "nye verdensorden." Mange millioner "verdensborgere" vil ifølge denne tro derfor skulle "hjælpes" over på "den anden side" og tages til en anden planet for at blive "genopdraget" eller "omskolet" for derefter at komme tilbage igennem "reinkarnation" med troen på tilværelsen bestemt af handlinger (karma) fra et tidligere liv i "kredsløbet."
Troen på "New-Age" (nye tidsalder) flytter sine medlemmer hen imod noget der ligner buddhismens og hinduismens verdensbillede, i forestillingen om en cirkulær tidsopfattelse, hvor fortolkninger af reinkarnation, karma og kasteskel ofte får følger for det politiske/sociale system med fokus på karma, forrige-, fremtidige liv og fastholdelse i kasteskel/fattigdom. I vesten praktiseres denne tro bla. igennem mindfulness og yoga. Yoga stammer fra Indien og er ikke udviklet for at fremme sundhed eller for at fjerne stress, men for at fjerne "spirituelle blokeringer" i kroppen, der gør, at man ikke kan opleve "den åndelige verden." En åndelig verden hvor der k
un er adgang til "Nirvana" for guruer, munke og nonner og de som ikke er guruer, munke eller nonner vil i stedet stræbe efter at blive genfødt som disse guruer, munke og nonner eller i en familie hvor der er penge nok til at blive sendt i "kloster." Folk uden for disse klostre bidrager ved at give penge, mad og gaver til disse specielt indviede guruer, munke og nonner ved tiggergang og håber på den måde at få en bedre "karma."
rumjpg
Selv rettroende ateister >>> kan blive grebet af disse religiøse New Age tanker >>> Blot er der indsat rumvæsner, med overlegne evner på alle niveauer som menneskets "skabere," hvor man tidligere måtte have troet på noget "guddommeligt." Ifølge RAEListerne >>> kan man finde "misforståede" spor i alle de forskellige religioners tale om guder, som kommer ned fra himlen. De har hele tiden overvåget menneskeheden og grebet ind for at hjælpe udviklingen frem ved at sende udvalgte "profeter" herned for at undervise mennesker, såsom Buddha, Moses, Mohammed, Jesus osv. De tror, at enkelte mennesker i fremtiden via darwinismens evolutionsteori >>> vil udvikle sig til at blive "guder" som disse rumvæsner, levende i samfund hvor kun de klogeste og virkeligt smukke skal have parlamentarisk indflydelse, mulighed for at "klone sig" og derved få "evigt liv."

lucjpg

Luciferianisme eller satanisme (**ikke med på KD´s liste) >>> Denne verdens "lucifister" lever for det meste skjult >>> i en blanding af trolddomskraft, jødedom, hedenskab >>> og en passende portion af "kristen" symbolik >>> for at få det hele til at se mere respektabelt ud. Den vigtigste "regel" "bag facaden" er ingen regler..! Følg dine følelser, din lyst, dit begær, tag hvad du vil, bliv din egen "gud" og bestem selv hvad der er "godt og ondt" for dig. Gå skridtet videre end Adam og Eva. Når du har spist af "Kundskabens Træ" (kundskab uden fællesskab med Bibelens Gud som din skaber) så ræk hånden ud, spis af "Livets Træ" og lev evigt i et samfund uden absolutter >>> uden Bibelens Gud >>> som Herre og vejleder. Hør evt en insiders vidnesbyrd >>> med dansk forklaring >>> Så selvom de er modstandere af 'Gud' så er de ikke ateister, som eksempelvis mange af nutidens marxister betegner sig selv. Ateister betegnes nærmest som nyttige idioter i denne religions kamp om at få folk til at afsværge Bibelens Gud >>> Gud og Skaberens eksistens bliver ikke betvivlet, men det bliver Hans herredømme. (1. Mos. 3, 22) deraf bla "order 322" >>>
sklljpg
Lucifisternes antal er ukendt da de, for det meste, udgiver sig for at være medlemmer af alle de andre religioner >>> under mottoet:"Alt dette >>> vil jeg (Lucifer/Satan) give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig etc..." >>>
fristerjpg
...ifølge Mathæus Evangeliet kapitel 4 vers 8-9 >>> "Igen tog Djævelen ham (Jesus) med sig, denne gang til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham" "Alt dette >>> vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig  1) >>>  2) >>>  3) >>>  4) >>>
jsitjpg
Da svarede Jesus ham: "Vig bort, Satan! For der står skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham og Ham alene" >>>

En af de helt store verdensreligioner (**ikke med på KD´s liste) >>> er det ateistiske naturvidenskabs trossystem, der med troen på darwinismen, udviklingslæren og evolutionsteorien prøver at retfærdiggøre brugen af "jungleloven" i konkurrence-statens institutioner og i yderste konsekvens >>> "the survival of the fittest" >>> som eneste regulerende ideologi i konkurrencegudens >>> samvittighedsløse samfund >>>
survivalsjpg
Ateismens religion hedder darwinisme og ateismens gud er skabningen >>> Tro er hovedessensen, himmelen er for de få >>> og samfundskonsekvenserne >>> når ateismen/darwinismen bliver en statsreligion >>> er ikke >>> til at tage fejl af >>>
aberjpg
butterjpg
Det kan godt være, at man som ateist og videnskabsmand gerne vil forsvare sin tro på darwinismen og evolutionsteorien her på Jorden; men hvorvidt de rigtige betingelser for darwinistisk evolution kan komme til stede som følge af tilfældig udvælgelse når man tænker på ophavet til universet der omgiver os hvert eneste sekund - se - det kræver tro. Universet bliver beskrevet som den mest fuldkomne maskine der findes. Astronomien oplyser os om, at de for øjeblikket "kan se" galakser og stjerner så langt ude som 2000 millioner (2.000.000.000) lysår borte >>>
ordensjpg
G.K.Chesterton skulle have sagt: "Når mennesker holder op med at tro på Gud, tror de ikke på ingenting; så tror de på hvad som helst >>>

SAMFUNDSRELIGIONEN >>> Med henblik på etikken hos det politiske lederskab i verden, så vil det bedste råd til alle som prøver at holde balancen være: Pas på folk som siger, at de er jøder; men ikke er det. Pas på folk som siger, at de er kristne; men ikke er det. Pas på folk som siger, at de er muslimer; men ikke er det. For mennesker der bliver 'magtsyge' >>> siger ét og giver sig ud for at være noget helt andet for at nå deres politiske mål (diktator-drømmen) at skabe verden i deres eget billede >>> at oprette ét verdensrige med én leder, én regering, én økonomi, én religion, uden at skulle tage ansvaret for de kriminelle midler de bruger undervejs for at nå netop dette mål. Vi kender alle udtrykkene: 'magt korrumperer og total magt korrumperer totalt' eller 'mere vil have mere', hvilket man ser blive udlevet til fulde, når nationer spilles ud imod hinanden via manipulation af frie samfund eksempelvis igennem det der kaldes "problem-reaction-solution-strategien" >>> hvor et "problem" skabes, en bestemt "reaktion" ønskes (eks frygt) for derefter at "tilbyde" lige præsis den "løsning" som altid fremmer egne mål. Sagt med andre ord. Det vi ser i denne tid er 'magtsyge' mennesker >>> der altid vil udnytte enhver krise (ofte skabt gennem deres egne organisationer), styre hvordan alle skal reagere overfor dette "problem" og når "helten" introduceres (dem selv i en ny forklædning) ridende ind på verdensscenen med "løsningen," i form af "den nye utopi," "den nye isme," "det nye projekt," "den nye verdensreligion" i sikker forventning om, at hvis alle bare følger trop, så kan samfundet vende tilbage til 'normale tilstande' i håbet om en fremtid med fred og ingen farer. De drømmer om total kontrol, et globalt enevælde*, i et verdenssamfund uden nationer, landegrænser og grundlove, erstattet af store privatejede selskabskonstruktioner. Demokratiet som vi kender det fra "en mand en stemme," bliver i deres drøm et pseudo-demokrati med "en aktie en stemme."
Aldrig før har der været så mange agenter >>> på verdensscenen, der arbejder under falsk flag**, for at nå netop dette politiske mål, som nu.

*Enevælde - (også absolutisme eller autokrati) betegner styreformen i de fleste europæiske stater fra 1600-tallet til begyndelsen af 1800-tallet, hvor monarken har uindskrænket regeringsmagt. I Danmark blev enevælden indført af Frederik III i 1660, og blev afskaffet af Frederik VII ved Grundlovens underskrivelse i 1849.

**Falsk flag - er en operation som bliver udført af regeringer, virksomheder, organisationer designet til at se ud som om, de er blevet udført af andre personer eller organisationer. Formålet er at narre folk til at støtte en bestemt politisk agenda. Rigsdagsbranden i Berlin i 1933 er en af de mest kendte og vi ved jo at historien ofte gentager sig - i forklædning >>>
wrincjpg

SAMFUNDET, INDIVIDET OG JUNGLELOVEN >>> Som tilhængere af denne verdensreligion, det ateistiske naturvidenskabs verdensbillede >>> tillader vi, at samfundet udelukkende bliver styret og domineret af troen på de stærkestes "mig og mit" som universets eneste centrum >>> og følgerne - hvis de får lov? Det er de svageste, som får sparket. Ideen om det overflødige menneske stammer fra den britiske sociolog og økonom Thomas Robert Malthus, der mente, at hvis et menneske bliver født ind i en overfyldt verden, hvis hans familie ikke har råd til at forsørge ham og samfundet ikke har brug for hans arbejdskraft, da har han ingen ret til at kræve føde, og han er derfor overflødig.
Sådan ser mange i Vesten på folk, der er på overførselsindkomst eksempelvis. Men Malthus stoppede ikke der. Han mente, at vi skulle lade "naturen" gå sin gang, og med tiden ville de overflødige uddø >>>

affaldjpg

"Fabian Society" er en ekstrem magtfuld organisation, med et ekstremt menneskesyn. Organisationen der har arbejdet i over et århundrede mod dannelse af en enkelt verdensregering >>>
ftrjpg
Filosofien bag Fabians socialisme er grundlæggende planen for det, vi i dag kalder "den nye verdensorden." Fabian Society er en meget gammel gruppe med oprindelse i England i 1884, med det formål at danne en enkelt, global socialistisk stat. De får deres navn fra den romerske general Fabius, som brugte nøje planlagte strategier til langsomt at nedbryde sine fjender over en lang periode for at opnå sejr. "Fabian Socialism" bruger trinvis forandring over en lang periode til langsomt at transformere en stat, i modsætning til at bruge voldelig revolution til forandring. Deres originale emblem var et skjold med en ulv i fåreklæder, der havde et flag med bogstaverne "FS" Alt er uforandret på overfladen, mens systemet forandres under overfladen. Hvis de gerne vil vælte et frit samfund, så er et logo med en ulv i fåreklæder nok ikke den bedste måde at skjule ulven for masserne på. Så i dag er det internationale symbol for Fabian Society i stedet en vred skildpadde under mottoet: "Når jeg slår, slår jeg hårdt."
Fabian Society plejede åbent at være fortaler for et videnskabeligt planlagt samfund og støttede eugenik ved sterilisering.
Skildpadden symboliserer målet om skabelsen af et globalt system gennem små trinvise ændringer og er sandsynligvis en af grundene til, at der er afbilledet en vred skildpadde på forsiden af magasinet herunder og hvorfor den står foran kaoset bag den.

fbscjpeg

Videnskab kan forklare forudsigelige konsekvenser af mulige politikker, men aldrig tilsige, hvad man bør gøre >>> Vor tids økonomer er farlige. Ikke alene vil de ikke forsvare og fastholde de politiske, sociale og demokratiske landvindinger, som vores forældre og bedsteforældre kæmpede sig frem til igennem det tyvende århundrede >>>
demokratiskjpg
Økonomerne har simpelthen lært, at det er vigtigt at ødelægge de velfærdsstatslige ordninger, som skaber flere muligheder og frihed for alle mennesker – uanset indkomst - i velfærdsstatssamfundet. "Konkurrence-staten," du ved >>>

stopjpg

DET EKSTREME SKRÅPLAN >>> Det eneste nødvendige, for at ondskaben kan sejre, er, at gode mænd intet gør "for jeg fulgte jo bare ordrer."
"Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist. Da de arresterede fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand. Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist. Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde. Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere" >>>

hitljpg"Først kom de for at..." er et digt skrevet af Martin Niemöller (1892-1984) tysk teolog og præst. Niemöller blev arresteret af Gestapo i 1937, sad i koncentrationslejr fra 1938, befriet i 1945.

Digtet handler om, hvordan Nazi-Tysklands regering med magt fjernede sine politiske og ideologiske modstandere. Digtets jeg-person ser med passivitet på, at andre grupper bliver udvalgt og afhentet, men reagerer ikke, da det ikke berører ham personligt. Først da jeg-personen selv bliver udvalgt, indser han problemet, men da er det for sent. Digtet giver således et godt billede af hvordan Nazi-Tyskland gradvist udslettede modstandere af regimet ved hjælp af "del og hersk-metoden."
romerjpg
Del og hersk (divide et impera) er et udtryk kendt fra den romerske administration. Romerne brugte princippet til at kontrollere deres erobrede provinser ved at skabe interne konflikter, således at de slap for at bruge unødvendige ressourcer på at holde revolutionære personer nede. I et totalitært samfund er det ikke de psykopatiske magthavere selv der udfører den statsterror som virkeliggør det totalitære system. Det er de medløbende talerør der accepterer og udfører ordrerne som psykopaterne kræver udført.

"Statsterror" er terrorisme, udøvet af (eller på ordre fra) staten overfor egne eller andre staters borgere. Et godt eksempel er de overgreb der blev udøvet i Nazi-Tyskland under anden verdenskrig, hvor borgerne blev chikaneret og ofte arresteret uden at de blev stillet for en uafhængig domstol.

KRIG, VOLD OG RELIGION: Hvis vi ser på historien og de gammelkendte religioners forhold til krig er ingen af det 20. århundredes store krige som Første eller Anden Verdenskrig, Boerkrigen, Koreakrigen, Vietnamkrigen eller den kolde krig udsprunget af "religion." Det var heller ikke "religiøse" ledere, der stod for de store overgreb imod mennesker i nyere tid.
Mao Zedong var skyld i flere dødsfald end nogen anden i det 20. århundrede, omkring 80 millioner. Mao var ateist og darwinist >>>
En anden ateist og darwinist, Stalin, kommer ind som nummer to med 60 millioner døde. Hitler var nummer tre. Hans ideologi var ikke "religiøst" inspireret, men en udløber af darwinismen, en slags socialdarwinisme i praksis.
Pladserne som nummer fire og fem konkurrerer Lenin og Belgiens kong Leopold II om. Ateisten og darwinisten, Lenin, var skyld i 10-20 millioner af sine landsmænds død. Kong Leopold står på listen over nyere tids massemordere på grund af sin politik i Congo, en politik, der ikke var drevet af "religion," men af en jagt på råvarer. Et ukendt antal imellem 5 og 22 millioner mennesker mistede livet på den konto.
Blandt andre af nyere tids "irreligiøse" forbrydere kan nævnes Pol Pot, der udryddede en tredjedel af sit land, Cambodjas, befolkning, og Ugandas Idi Amin, der var ansvarlig for en halv million menneskers død.
ridderejpg1600-tallet var den periode, hvor historiens sidste egentlige "religionskrige" fandt sted. Bemærk i øvrigt sammenhængen imellem kolonipolitikken og den darwinistiske opfattelses sejrsgang. Darwinismen vandt frem på et tidspunkt, da kolonimagterne var på deres højeste. En idé, der retfærdiggjorde den stærkes overlevelse på den svages bekostning >>> var helt i tråd med tidsånden. Et verdensbillede med religiøse idealer om, at alle mennesker er skabt ligeværdige, var derimod ikke kolonitidens livret og historien kan meget vel vise sig at blive gentaget - nu blot i globalismens "religiøse" forklædning.


10 punkter >>> til et totalitært samfund, som alle diktatorer har fulgt siden Kejser Nero:

Punkt 1: Påberåb dig en skræmmende indre og ydre fjende.
Punkt 2: Opret "gulags" (politiske interneringslejrer).
Punkt 3: Skab para-militære bølle-bander (undergraver demonstrationer).
Punkt 4: Opret et internt overvågningssystem.
Punkt 5: Chikaner borgergrupper.
Punkt 6: Arranger vilkårlig tilbageholdelse og frigivelse.
Punkt 7: Gå efter nøglepersoner.
Punkt 8: Kontroller pressen.
Punkt 9: Uenighed lig med forræderi.
Punkt 10: Suspender retsstaten (ikke uafhængige domstole, ulovlige hastelove, forhindre magtkritiske retssager >>>)

Naomi Wolf påstår også, at en regering som vil have råderum til at lyve, er en trussel mod demokratiet. For mens løgne i et demokrati afviger fra sandheden, så går totalitære og fascistiske løgne ud på at nedbryde sandheden som sådan, indtil folk kun har magtens ord at forlade sig på. 'Fascist America in 10 steps' >>> The end of America" af Naomi Wolf >>> I praksis gennemføres de totalitære mekanismer via 'The Shock Doctrine' beskrevet her (klik på pilene) af Naomi Klein >>> >>> hvordan totalitære kræfter indføres >>>
globaljpg

Kort fortalt: Totalitarisme søger ikke sandheden. Totalitarisme vil bestemme hvad sandheden er. Det er den politiske styreform, hvor alle sider af samfundets liv søges underordnet den politiske magt. I et totalitært samfund vælger statens ledere ikke længere at anerkende nogen grænser for sin myndighed og forsøger derfor at regulere alle aspekter af det offentlige og private liv, hvor det er muligt. Det vil sige, at borgerne skal opdrages til at underkaste sig statens og statslederens "sandhed." Et af de første tegn på overgangen fra et frit demokrati til et totalitært styre opdages ved uigennemsigtighed i statens beslutningsprocesser. Alle kan spørge ind til hvad de vil i den "demokratiske" proces, uden at statens ledere føler sig forpligtede til at svare på spørgsmål, ofte med henvisning til de selvsamme teknokratiske mekanismer, hvor beslutningsmagten i forvejen ligger og som bliver betalt for at støtte magtens egne "sandheds-perspektiver."

Problemet opstår, som sagt, når et magtmonopol >>> vælger at bruge sin magt til at lukke sandheden ned og som et nedsættende politisk modsvar til de største og mest magtkritiske spørgsmål er fænomenet "konspirationsteori" og "konspirationsteoretiker" opstået. Med andre ord. Kvalificerede spørgsmål til magthavernes egne "konspirationsteorier" der bliver mødt med latterliggørelse og efterfølgende tavshed på alle tænkelige måder, fra magthavernes og "konspirationsfornægternes" side, for at styre den offentlige mening. "Først ignorerer de dig, så griner de af dig, så forsøger de at stoppe dig og så tar de æren for det." >>> Læs evt Gorm Toftegaard Nielsens beskrivelse af systemets strategi overfor "besværlige" borgere" >>>

konspirationteorijpg

Hvad man som borger skal gøre, når ofte folkevalgte magthavere prioriterer magten i stedet for at tjene sandheden >>> er en gåde, for hvem tør at stille flere spørgsmål til et emne der er klassificeret som en "konspirationsteori" og hvilken politiker, journalist eller redaktør vil indrømme det, når en såkaldt "konspirationsteori" viser sig at holde vand? Derfor besvares forvirringen i det politiske verdensbillede ofte med en "larmende tavshed" og en efterfølgende kollektiv fornægtelse til følge. Mange latterliggørende artikler om konspirationsteorier overser ofte den vinkel, hvorvidt de officielle konspirationsteorier nu også er så videnskabelige som de gerne vil give sig ud for at være.

En anden og meget vigtig synsvinkel er, når useriøse "konspirationsteorier" målrettede bliver brugt som redskaber af udemokratiske magtmennesker, der ikke ønsker at svare seriøst på relevante spørgsmål. For hvad gør magtmennesker, for hvem sandheden er det farligste våben mod deres egen politiske overlevelse, fremtidige økonomiske indkomst, når sandheden truer med at afsløre deres kriminelle handlinger og dermed deres samlede indflydelse?

Den mest effektive måde at undergrave en uønsket debat på er at "spamme" for derved at få den enkle sandhed til at fremstå som useriøs.

Nævn den truende sandhed i flæng som en "konspirationsteori" sammen med de mest usandsynlige teorier om Michael Jackson, Elvis Presley, Prinsesse Diana, Holocaustbenægtere, Area 51, Jorden er flad, Det engelske Kongehus består af krybdyr fra rummet og lignende teorier, der for de flestes vedkommende sikkert er skabt til selve formålet via artikler med overskrifter som "5 langt ude konspirationsteorier," "Her er de mest udbredte konspirationsteorier," eller "Her er de vildeste og mest populære konspirationsteorier" etc.
De mest latterlige teorier som eksempelvis "flad jord," er uden tvivl udviklet for at latterliggøre seriøs magtkritik og de folk, der frivilligt og ulønnet ønsker at arbejde til gavn for demokratiet og alles bedste. Så hvis man f.eks. sætter et kritisk emne i forbindelse med "flad jord" så er alt derved fejet af bordet?

Et eksempel hvor fakta, ifølge tusindvis af eksperter, er forsøgt "spammet" er indgangen til århundredets største forbrydelse som handler om vores civilisations overlevelse. Men løgnen er så stor, at det ikke kan være rigtigt..?
prsjpg
Netop dette eksempel viser, at filmen her knækker for de største magthavere og deres medløbende talerør i de vestlige "demokratier" >>> der ikke tør at åbne munden af frygt for at miste levebrødet ved en marginalisering. The Shock Doctrine >>>  >>>  Den Sunde Skepsis >>>  Fik Vi Sandheden >>>

zeitgeistjpg
Fakta:
I morgentimerne 11. september 2001 fløj to passagerfly af typen Boeing 767 ind i tvillingtårnene WTC1 (kl.08:46) og WTC2 (kl. 09:03) på Manhattan i New York. Efter 56 minutters ildebrand kollapsede WTC2 (kl.09:59) efterfulgt af WTC1 (kl.10:28). WTC7, en 47 etager høj skyskraber, kollapsede senere samme dag (kl.17.21).
- WTC1 blev ramt først (kl.08:46) og kollapsede som den sidste (kl.10:28) (1t 42min).
- WTC2 blev ramt sidst (kl.09:03) og kollapsede som den første (kl.09:59) (56min).
- WTC7 (Bygning 7) blev ikke ramt og kollapsede om eftermiddagen (kl.17.21)(8t 35min).

Det er aldrig sket noget sted i verden, hverken før eller efter denne dag, at en "steel frame high riser" er brudt sammen pga. brand. Men d. 11. september 2001 skete det 3 gange og det i næsten frit falds hastighed. Se kollapset af World Trade Center 7 (WTC7) (Bygning 7) fra flere vinkler her >>>
brndjpg

Dette højhus i Spanien brændte i mere end 20 timer og kollapsede ikke.

Angrebet på USA den 11. september 2001 >>> er af mange blevet betegnet som den vigtigste politiske begivenhed siden 2. Verdenskrig. Den var startsignalet til krigen mod terror og dermed Danmarks engagement i to krige på den anden side af jordkloden.

De borgerlige rettigheder er blevet indskrænket. Vores samfund styres i stigende grad af angst og endestationen for denne udvikling er ikke rar at tænke på.

Specielt kollapset af Bygning 7 i World Trade Center-komplekset har været genstand for mange teorier, fordi denne bygning ikke blev ramt af fly, men alligevel kollapsede over 8 timer efter tvillingetårnene.

Kritikere mener, at der blev brugt sprængstoffer til at få WTC7 til at styrte i grus og at måden som WTC7 styrtede sammen på er identisk med en såkaldt kontrolleret demolering >>>

Desuden husede WTC7 kontorer for Forsvarsministeriet, CIA, Secret Service, en række banker samt New Yorks borgmester Rudolph Giulianis kommando center. Giulianis "bunker", som den blev kaldt, var genstand for meget omtale og spot og spe, da den i 1998 blev indrettet i bygningen på 23. etage for 15 millioner dollars. Pengene blev blandt andet brugt på at gøre vinduerne omkring den 23. etage skud- og bombesikre, så bygningen kunne modstå storme på over 320 kilometer i timen. Desuden havde etagen egen luft og vandforsyning. Fra WTC7 havde man frit udsyn til tvillingetårnene og kritikere mener at det var herfra, angrebet på tvillingetårnene blev orkestreret. Da det var vel overstået og de skyldige havde forladt bygningen skulle alle spor slettes ved at også WTC7 blev sprængt i luften.

Mange er af den overbevisning, at det kun er galninge som stiller spørgsmålstegn ved den officielle konspirationsteori (19 flykaprere konspirerede med Osama bin Laden) men der er en organisation som hedder ”Arkitekter og Ingeniører for 911-Sandhed” som (2017) består af næsten 3000 arkitekter og ingeniører >>> deriblandt mange professorer. De argumenterer i videnskabelige tidsskrifter, videoer og andet materiale, at den officielle forklaring strider imod helt grundlæggende fysiske love.

De mener ikke, at det kræver hverken fine akademiske uddannelser eller stor teknisk, matematisk, fysisk eller kemisk indsigt på gymnasieniveau at konkludere, at 2 fly ikke kan få 3 mega-tårne til at styrte sammen og at en sammenstyrtning under frit fald acceleration alene er muligt når al modstand i bygningen er forsvundet. En kugleramme og et stopur er rigeligt og resultatet er ikke til diskussion >>>

Hele 36 procent af amerikanerne finder i en opinionsundersøgelse (2006) fra Ohio universitetet det enten meget sandsynligt eller sandsynligt, at deres egen regering, med George W. Bush og Dick Cheney i spidsen, stod bag eller undlod at forhindre 11. september. Måske i samarbejde med al-Qaeda, måske ikke? Men regeringen ofrede sine egne for at realisere en plan, der allerede før angrebet lå klar på tegnebrættet: Krigen om olie i Irak >>>

Politik eller religionskrig >>>
oijpg
Den generelle holdning, og en af de meget tungtvejende grunde til amerikanernes generelle mistro, er det faktum, at den tungeste del af USAs elite (deep state) lever af krig, hovedsageligt finansieret af USAs nationalbank (The FED) som er 100% privat styret og privat ejet.

Denne elite ønsker ikke at afskaffe staten, for staten 'ejer' jo befolkningen. Men de ønsker ejerskabet over staten/befolkningen ved at forgælde staten. Det sker hver gang de privatejede nationalbanks ejere vælger at sætte nye penge i omløb (ved at finansiere en ny krig) hvor alle nye penge skal "lånes" af en lille elite, som har monopolet på at skabe alle samfundets penge på bekostning af befolkningen. Dette giver dem eneretten til at bestemme hvor alle nyskabte penge bevæger sig hen i samfundet og derved udnytte skatteyderne der er tvunget til at betale renterne for disse "lån." For at betale disse renter må det samme monopol skabe flere nye penge mod igen at opkræve nye renter, renters rente osv. Derved skabes en privatejet minimalstat, som ikke har nogen mulighed for at stå i vejen for en lille elites beslutninger ud over at gøre hvad de befaler >>>

Listen af konspirationsteorier, der har vist sig at være sande er lang. Ud over de private bankers selvbestaltede overtagelse af nationernes pengeskabelse inkl det danske, er der Dreyfus-affæren, Watergate, det israelske angreb på "US Liberty," Irakkrigen, Snowden-afsløringerne, afgørende vidneforklaringer op til Golfkrigen og mange flere...

Før man bliver for nedladende overfor magtkritikere skal man huske på, at det kun er få år siden, at samfundets top havde patent på den offentlige debat. Resten af borgerne blev ikke hørt. Det er ikke en tilstand vi bør ønske os tilbage til. Demokratiet er ikke en maskine der bygger på fakta. Det er en livsform. Abraham Lincoln (16. præsident af USA) skulle have sagt: 'Den opgave, der er blevet mig til del, er at hejse flaget. Og såfremt mekanikken tillader det, vil jeg gøre dette. Og når det er oppe, så vil det være op til folket, hvorvidt det skal blive deroppe.' Sagt med andre ord: 'Hvis vi sover i demokratiet, så vågner vi i diktaturet'