f34d6dc2-d9cd-4d74-b9a9-d36e3f3ba070jpg

ukdkjpg Abraham Lincoln >>> (16. præsident af USA) skulle have sagt "Den opgave, der er blevet mig til del, er at hejse flaget. Og såfremt mekanikken tillader det, vil jeg gøre dette. Og når det er oppe, så vil det være op til folket, hvorvidt det skal blive deroppe" - at demokratiet uden folkets selvstændige, kontinuerlige og aktive deltagelse ikke vil vedblive at være et demokrati. Kort sagt: "Den der sover i demokratiet vågner op i diktaturet."

youtjpg

Den offentlige mening >>> "Først ignorerer de dig, så griner de af dig, så forsøger de at stoppe dig og så tar de æren for det."

Sir Mervyn King >>> (forhenværende formand for "Bank of England") skulle have sagt: "Af alle de mange måder at organisere banker på er den værste den, vi har i dag."

Rothschild/Bauer >>> skulle have sagt: "Jeg er ligeglad med, hvilken marionet der sidder på Englands trone for at styre et imperium hvor solen aldrig går ned. Den mand, som kontrollerer Storbritanniens pengemængde kontrollerer det britiske imperium!"

Thomas Jefferson >>> (3. præsident af USA) skulle have sagt: "Bank-foretagender er farligere for vore friheder end stående hære. Hvis det amerikanske folk nogensinde tillader private banker at få kontrol med spørgsmålet om deres valuta vil bankerne og de selskaber, der vokser op omkring dem, først ved inflation, derefter ved deflation, fratage folk al ejendom, indtil deres børn vågner hjemløse op på det kontinent, deres fædre erobrede!"

Henry Ford >>> (30. juli 1863 – 7. april 1947) skulle have sagt: “Det er udmærket, at borgerne ikke forstår vores bank- og pengesystem, for hvis de gjorde, tror jeg, der ville komme en revolution i morgen tidlig.”

John Kenneth Galbraith >>> (15. oktober 1908 – 29. april 2006) skulle have sagt: "Den måde, hvorpå banker skaber penge, er så simpel, at den virker frastødende på fornuften."

Sir Joshey Stamp >>> (Direktør, Bank of England 1928-1941) skulle have sagt: "Det moderne banksystem skaber penge ud af ingenting.

Processen >>> er måske det mest forbløffende stykke kunstgreb, der nogensinde er opfundet.

Bankvæsenet >>> blev undfanget til uret og født i synd. Bankerne ejer jorden. Tag det væk fra dem, men lad dem beholde magten til at skabe penge, og med et pennestrøg vil de skabe penge nok til at købe det tilbage igen. Tag denne store magt væk fra dem og alle store formuer som min vil forsvinde, og de burde forsvinde, for så ville det være en bedre og gladere verden at leve i. Men hvis du ønsker at fortsætte med at være slave for de banker og betale prisen for dit eget slaveri, så lad bankfolk fortsætte med at skabe penge og kontrollere kredit."

Wright Patman >>> (Demokratisk kongresmedlem 1928-1976, formand, Committee of Banking & Currency 1963-1975) skulle have sagt: "Jeg har endnu aldrig mødt nogen, der kunne, gennem brug af logik og fornuft, begrunde at regeringen skal låne brugen af sine egne penge. Jeg tror, at tiden vil komme, da folk vil kræve, at det ændres. Jeg tror, at tiden vil komme i dette land, da de rent faktisk vil bebrejde dig og mig og alle andre forbundet til Kongressen for at sidde med hænderne i skødet og tillade et sådant idiotisk system at fortsætte."

Reginald McKenna >>> (tidl. bestyrelsesformand, Midlands Bank of England) skulle have sagt: "Jeg er bange for, at den almindelige borger ikke vil kunne lide at vide, at bankerne kan og vil skabe pengene og de der kontrollerer pengeskabelsen for en nation leder politikken for regeringerne og holder i deres hule hånd folkets skæbne."

Marshall McLuhan >>> skulle have sagt: "Kun de små hemmeligheder skal beskyttes. De store holdes hemmelige af offentlig vantro."

Ben Franklin >>> skulle have sagt: "Den der ofrer frihed for sikkerhed fortjener ingen af delene."

Alan Holmes >>> fhv. Senior Vice President, Federal Reserve Bank of New York, skulle have sagt: “I den virkelige verden yder banker kredit og skaber dermed indskud, mens de først senere leder efter reserver”

Falskmøntneri >>> af fjendens betalingsmidler har ofte været en del af krigsførelsen, således benyttet af Frederik den Store i Den Preussiske Syvårskrig 1756-63, ligesom Nazityskland søgte at underminere den engelske økonomi under 2. Verdenskrig ved vellykkede efterligninger af Bank of Englands pengesedler, der blev fremstillet af specialister i en koncentrationslejr.

For >>> så vidt som de private banker altså står for skabelsen af 97% af den samlede pengemængde, gør det dem vel skyldige i brud på Grundlovens §26..? Citat: "Kongen (Regeringen) har ret til at lade slå mønt i henhold til loven" >>>

§98: >>> "Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den danske stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme eller at løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil på livstid" >>>

Kollaboratør
Kollaboratør kommer fra en sammensætning ordene ’co’, som betyder sammen, og ’labore’, som betyder arbejde – altså samarbejde. Efter anden verdenskrig har kollaboratør dog fået en anden mening, nemlig at samarbejde med fjenden. En værnemager er lidt det samme som en kollaboratør. Forretnings- og modstandsmanden Erling Foss besluttede i foråret 1943, at man burde finde på et ord, som beskrev de firmaer og personer, som tjente penge på samarbejdet med tyskerne. Han mødtes med Gunnar Seidenfaden og sammen kom de på ideen at sammentrække ordene ”værnemagt” og ”moneymaker” – som så blev til værnemager.
kolapng
Ordet blev for første gang brugt i det illegale blad ”Frit Danmark” i 1943. Ordet blev også brugt om de love, som fastlagde straffene for dem, som samarbejdede med besættelsesmagten under krigen.

Problem-Reaction-Solution: >>> er et kontrolsystem af masserne der kan bruges til at ændre love, som borgerne ellers ikke ville acceptere. 1) Skab et problem såsom terrorisme, finanskrise e.l. 2) Når der kommer en reaktion skal mainstream medier kun sende den side af ​​problemet "vi" vil vise. 3) Lav derefter den løsning "vi" har planlagt fra starten af, såsom krige, overvågning, skattelettelser, velfærdsbegrænsninger osv >>>

G.K.Chesterton >>> skulle have sagt: "Når mennesker holder op med at tro på Gud, tror de ikke på ingenting; så tror de på hvad som helst >>>

prsjpg

Den rige er herre over de fattige og låntageren er långiverens træl - Ordsprogenes bog 22,7