f34d6dc2-d9cd-4d74-b9a9-d36e3f3ba070jpg

 ukdkjpg Finansrådet vil ikke offentliggøre sin strategi, skriver de..? Det behøver de heller ikke for vi kender den allerede. Udfas kontanterne i en fart under logoet ”...at gøre Danmark til verdens første kontantløse samfund” og derved bevare de private bankers samfunds-undergravende rolle i fremtidens konto-penge-system som Danmarks selvudråbte Nationalbank - og nu hvor "hemmeligheden" er ved at blive mainstream vil de så trække tiden ud så længe som muligt under slogans om ”at de gerne vil i dialog med samfundet og borgerne..?” fnnnsjpg
Samfundet og borgerne (hvis vi bare ville løfte hovedet fra kaffebordet et øjeblik og se lidt længere ud i fremtiden end den næste løncheck) har én besked til de danske banker repræsenteret ved Finansrådet: Det skal være slut med private bankejere på offentlig kontanthjælp i luksusklasse. De private banker må gerne formidle vores penge, men de skal ikke have lov til at skabe vores penge. De skal arbejde for deres penge på lige fod med alle andre under sloganet: ”Det skal kunne betale sig at arbejde."

(Finanswatch.dk 10.06.2016) Bankernes interesseorganisation vil på den ene side mere i dialog med samfundet og borgerne. Det er en del af Finansrådets nye strategi, som blev indført tidligere på året, og som organisationens nye direktør Ulrik Nødgaard står i spidsen for. Men på den anden side ønsker Finansrådet ikke at offentliggøre sin strategi, der ville kunne give læserne indblik i interesseorganisationens målsætninger, ambitioner og planer."
Man kan undre sig lidt over, at der ikke ligger en ekstern strategi på deres hjemmeside, så folk kan læse, hvilke strategiske rammer der udstikkes i Finansrådet de næste tre til fem år.
Det ville give ret god mening," udtaler kommunikationsrådgiver Jon Kiellberg, der er direktør i Republic, til FinansWatch.Bør give offentligheden indblik i strategiFinansrådets direktør, Ulrik Nødgaard, har givet interviews om interesseorganisationens strategi, hvor målsætningen blandt andet er at blive mere dialogsøgende og konstruktiv.Interesseorganisationens begrundelse for ikke at ville offentliggøre strategien er, at den er et internt arbejdspapir. Ifølge Jon Kiellberg er det naturligt at have et internt arbejdspapir, som ikke er kendt for offentligheden, men det undrer ham, at Finansrådet ikke har en offentlig version af sine fremtidsplaner, som adresserer de nye tiltag... >>>

Det VAR deres forretningshemmelighed og vi blev kaldt "konspirationsteoretikere" når vi pegede på problemet og vores politikere fik tudet ørerne fulde med "kompleksitet og uforudsigelighed" så det lader vi uddannede økonomer og markederne om..?

Finansrådet* som er den private interesseorganisation for de private banker, sparekasser, andelskasser og danske filialer af udenlandske banker, taler om at sætte turbo på udviklingen af overgangen til det kontantløse samfund. De talte på deres site (fremtidenspenge.dk**) om hvor meget lettere det hele bliver for det danske samfund som vil spare hele kr. 6.000.000.000 om året ved at slippe de besværlige og beskidte kontanter.

Men ikke eet ord om de private bankers 100% overtagelse af "den danske seddelpresse" og dermed funktionen som Danmarks Nationalbank. Hvilket vil sige at de private banker kan kræve kr. 220.000.000.000,- (2xsundhedsvæsen) om året som en regulær "kontanthjælp" eller "pengeskat" for at skabe vores penge ud af den blå luft hver gang de skaber gæld til vores privatøkonomi, små/mellemstore virksomheder og vores fælles statskasse i Danmark.

Denne rettighed er et juridisk forbehold de ubemærket vil overtage uden hensyntagen til Den Danske Grundlov og til vores demokratiske spilleregler med indførelsen af det kontantløse pengesystem i dets nuværende form.

Deres første prioritet vil aldrig blive at sørge for stabilitet og overskud i det danske samfund og for den danske borger. Men de vil udelukkende varetage deres egne aktionæres interesser og ikke mindst de multinationale selskaber som vokser op omkring dette usunde system (hvilket ses som hovedårsagen til at de bevidst skaber den ene samfundskrise efter den anden).

fnnsjpg

(*Finansrådet) skriver om sig selv at: citat: "Vi er interesseorganisationen for bankerne i Danmark. Vores medlemmer er banker, sparekasser, andelskasser og danske filialer af udenlandske banker.

Medlemsvirksomhederne har afgørende betydning for samfundsudviklingen, og det er Finansrådets væsentligste opgave at skabe gode rammevilkår for bankerne, der beskæftiger ca. 40.000 medarbejdere.

frmtdjpg

Vi følger de politiske processer tæt og spiller aktivt og målrettet med i de politiske beslutninger, som har betydning for bankernes forretningsvilkår. Vi retter derfor vores indsatser og kommunikation mod fx Folketinget, regeringen og EU.
Finansrådets arbejde og værdier: Som interesseorganisation skal Finansrådet varetage medlemmernes samlede interesser. Derfor arbejder vi primært med at koordinere og formidle sektorens holdninger og synspunkter og skabe resultater og indflydelse til gavn for medlemmerne. (**Fremtidens penge) Finansrådets råd på fremtidenspenge.dk var at virkeliggøre de private bankejeres hede drøm om at gøre Danmark til verdens første kontantløse samfund. (Domænet "fremtidenspenge.dk" er siden d. 13. oktober 2016 blevet lukket og overdraget til en tredjepart.)
Formål:
Formålet med projektet "Fremtidens Penge" er ifølge Finansrådets information at fremme viden om nye betalingsinstrumenter i Danmark. Det er visionen om det kontantløse samfund, der driver arbejdet i projektet.

Tidsperiode og finansiering: Projektet er en del af Copenhagen Finance IT Region (CFIR) og løber frem til sommeren 2013. CFIR og "Fremtidens Penge" er økonomisk støttet af Vækstforum Hovedstaden og EU's regionalfondsmidler.

Leverancer: "Fremtidens Penge" vil over de næste par år præsentere spændende leverancer, der skal være med til at rykke Danmark og danskerne i en mere kontantløs retning. Det drejer sig om rapporter målrettet interessenterne i Danmark inden for betaling og kontanthåndtering. Om forskningsresultater, der analyserende samler og konkluderer på en række internationale og danske fund. Om at vise interessenter og beslutningstagere hvad mulighederne og begrænsningerne er gennem et eksperimentarium, hvor man kan prøve forskellige af fremtidens betalingsmuligheder i forskellige scenarier.
rfidjpg
Scenarierne:
"Fremtidens Penge" har etableret et eksperimentarium med seks scenarier, hvor man vil kunne afprøve og teste fremtidens betalingsmuligheder: Detailhandel, Parkering, Billet, Events, Person-til-Person, Restaurant.

Partnere: Bag "Fremtidens Penge" står en række stærke partnere. Danske Bank og Nets bidrager med indsigt i finansverdenen især til projektets rapporter om krav til standarder og infrastruktur. IBM og Cellpoint Mobile bidrager med indsigt i teknologi til de tekniske løsninger i scenarierne. CBS og Innovation Lab bidrager med forskningsdesign, indsamling af data i form af spørgeskemaer, interviews mv., med udvikling af ny viden om brugen af betalingsløsninger og med formidling af resultaterne. CFIR varetager den overordnede koordinering." citat slut. (http://fremtidenspenge.dk/fremtidens-penge-er.aspx)

Som jeg ser det, er der kun en grund til at de har sat turbo på (ikke kun i DK, men overalt) og det er fordi at følgerne af deres planer er ved at gå op for den brede befolkning >>> Det er ved at blive mainstream viden, at disse mennesker bevidst tromler vores fælles Grundlovs-rettigheder ned og i deres grådighed bliver kollaboratører med udenlandske kræfter, der helt bevidst ønsker at undergrave de samfund de er en del af.

Enhver beslutningstager som med åbne øjne støtter det nuværende centralbanksystem vil være at sidestille med kollaboratører efter ”Straffelovens §98” i Danmarks historiens største privatisering og det for egen vindings skyld..!

"§ 98. Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den danske stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme eller at løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil på livstid" >>>

Det lille pengekursus finder du her >>>
bankssjpg
^