f34d6dc2-d9cd-4d74-b9a9-d36e3f3ba070jpg

ukdkjpg UNIVERSETS CENTRUM: Christoffer Columbus (1451 – 1506) beviste, i modsætning til kirken, at jorden var rund. Det er en myte som er gengivet i næsten alle folkeskolens historiebøger. Man troede ikke at Jorden var flad, men da man også dengang kunne observere tyngdeloven i funktion blev det flittigt debatteret hvad der var universets centrum og her udnævnte de daværende eksperter altså Jorden til at være universets centrum, også kaldet det geocentriske eller ptolomæisk-aristoteliske verdensbillede >>>

columbusjpg
Christoffer Columbus' strid med kirken handlede om afstanden til Indien. Kirken sagde, at der var længere til Indien end Columbus' beregninger. Det viste sig, at kirken havde ret og Columbus fandt da heller aldrig søvejen til Indien, men nåede kun til Caribien.
DR Detektor´s eksperter har gennemgået en stor del af de historiebøger som omhandler Columbus og som bliver brugt i folkeskolen i dag. Her genfortælles myten i 14 ud af 15 bøger om - at man troede jorden var flad i middelalderen og at Columbus mødte megen modstand fordi han i modsætning til de fleste andre eksperter dengang mente, at jorden var rund. Selv Aristoteles (384 f.Kr. – 322 f.Kr.)
>>> bemærkede i sin facinisation af eksempelvis en måneformørkelse, at når Jordens bane stod præcis mellem Solen og Månen, skabte det en skygge på månens overflade som var rund. Dette var en skygge af Jorden som angiver den sfæriske form af Jorden. Hvis Jorden var flad, ville den kaste en tynd stregformet skygge på Månen.
eclipsejpg
Et lignende eksempel på det som Aristoteles så var solformørkelsen (the great american eclipse) mandag d. 21. august 2017, hvor Solen var fuldstændig dækket af månen i nøjagtigt 2 minutter og 41 sekunder. En total solformørkelse. For første gang i 38 år kunne man være vidne til en total solformørkelse i 14 stater på det amerikanske fastland og fænomenet blev verdenskendt som en kæmpe begivenhed forudsagt mange år før det faktisk skete.

Det er en kendt sag >>> at jorden roterer om solen år efter år i en nøje fastlagt bane som tager nøjagtig 365 dage, 5 timer, 48 min. og 48 sek. efterfulgt af nogle brøker som kun kan måles præcist med et atomur. Universets og planeternes præcision er blevet omtalt som den mest fuldkomne maskine der findes. Jordens masse og størrelse er f.eks. perfekt til at bibeholde atmosfære og vand i lige nøjagtig det rigtige forhold til at opretholde liv. Den holdes i den helt rigtige afstand fra solen, så den hverken er for kold eller for varm. Jorden har en hældning på en vinkel af 23,5° i forhold til banen omkring Solen, som igen er årsagen til de forskellige årstider. Jorden ville ligeledes blive overskyllet af havets bølger hvis månen ikke befandt sig i den helt rigtige afstand. Jorden er i balance så det lettere kvælstof må gå op og det tungere ilt må komme ned hver gang vi trækker vejret. Vand har sin største vægtfylde ved +40C og vil derfor ikke, som andre ting, synke til bunds når det størkner/fryser til is?
ordenjpg
I 2003 gættede man indenfor kosmologien på at der er mindst 70 trillioner stjerner derude. Det svarer til 70.000 milliarder (et 7-tal, efterfulgt af 16 nuller). Det er mange..! Men i dag ved forskerne at der er mindst 4 millioner trillioner stjerner (et 4-tal, efterfulgt af 22 nuller), altså 60 gange så mange stjerner som for 8 år siden og hvad mon de siger når der er gået 8 år mere? Disse stjerner er igen fordelt på 200 milliarder galakser. Det er så ufattelig mange at nogle milliarder fra eller til ikke siger os så meget >>>

Desuden oplyser astronomien os om at de for øjeblikket "kan se" galakser og stjerner så langt ude som 2000 millioner lysår borte >>> Et enkelt lysår er som bekendt den tid det tager at komme frem hvis man rejser med lysets hastighed (300.000 km/sek) Med den fart tager det kun et sekund om at nå til månen og otte min. at nå til solen. Forestil dig så hvor mange km. man kan nå ud i universet på et år som er det samme som et lysår. Hvis man regner på tallene er man kommet så langt ud som 9,4 trillioner km. Men dette var kun på et år/lysår. Hvis nogen har lyst skal I bare gange 9,4 trillioner km. med 2000 millioner så har vi afstanden til det sted i universet hvor forskerne "kan se" lige nu og dér ser de stadig stjerner og galakser.
ordensjpgVi ved rigtig meget og det kan godt være, at man som ateist og videnskabsmand gerne vil forsvare sin tro på darwinismen og evolutionsteorien her på Jorden. Men hvorvidt de rigtige betingelser for darwinistisk evolution kan komme til stede som følge af tilfældig udvælgelse, ifølge det ateistiske naturvidenskabs verdensbillede, når man tænker på ophavet til dette uendelige univers der omgiver os hvert eneste sekund, er en gåde. Intet skete for ingenting og ingenting eksploderede på mirakuløs vis uden nogen grund hvorved alle ting blev skabt. En del af alle disse ting organiserede sig selv på magisk vis uden nogen grund til selv-reproducerende enheder, som forvandlede sig til det univers der omgiver os hver dag? Se - det kræver tro >>>
fladjpg

Kent Hovind >>> Professor og ceo ved DrDino "Jeg har et stående tilbud på $ 250.000,- til alle, der kan give mig et videnskabeligt bevis for "evolution." Mit tilbud viser, at hypotesen om "evolution" ikke er andet end en religiøs tro.”
John Lennox >>> professor ved universitetet i Oxford >>> "Tro kan fint forenes med videnskab."
Galileo Galilei >>> (1564 – 1642) fader til nutidens observerbare astronomi: "Matematik er alfabetet, hvormed Gud har skrevet universet."
Johannes Kepler >>> (1571 – 1630) fader til beskrivelsen af planetarisk bevægelse: "Jeg takker dig min Skaber og min Herre, at du har givet mig denne glæde i Din Skabelse, denne begejstring i Dine hænders værk. Jeg har for mennesker bekendtgjort din herlighed så langt min begrænsede ånd kan begribe Din uendelighed."
Isaac Newton (1643 - 1727) >>> fader til nutidens fysik: "Tyngdekraften forklarer planeternes bevægelser, men den kan ikke forklare hvem der satte planeterne i bevægelse. Gud styrer alt og kender alt som er, eller kan gøres."
jordenjpg
"Han spænder nordhimlen ud over det øde rum, hænger jorden op over det tomme" Jobs bog 26 >>>

"For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr.
Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen – han være lovet til evig tid! Amen." Rom. 1, 18-25 >>>

Biolog og Ph.D. stipendiat Peter Langborg Wejse ønsker også at advare mod en blind tro på videnskabelige teoriers ufejlbarlighed - herunder evolutionsteorien. "For mig er evolutionsteorien >>> lige så meget en tro, som min egen kristne tro. Mange påstår, at teorien er bevist. Det mener jeg ikke, den er, og jeg ser det som et problem, at så mange tror blindt på den. Det er lige så farligt at stirre sig blind på videnskaben, som hvis man har en formørket religiøs opfattelse. Man får alt til at passe ind i sit verdensbillede, og hvis der er anderledes tænkende, så skal de bare på bålet." Han går videre med videnskabens ømme tæer. "DNA - vore arveegenskaber, alle levende organismers byggesten. Historien om DNA er på mange måder historien om hønen og ægget. DNA kræver proteiner for at blive dannet. Men for at proteiner kan dannes, kræves »opskriften« på proteinet skrevet i DNA." For Peter Langborg Wejse er der ingen tvivl. Der er gåder så uløselige, at videnskaben må give op >>>

Igennem en videregående uddannelse har akademikeren lært, at universitetets skolebøger og undervisere er alt der behøves for at klare livet med oprejst pande. Uddannelse og videnskab er vigtig og for det meste til gavn for samfundet. Det er blot en fælde, når "videnskaben" stilles i kontrast til "Gud" og det er de færreste mennesker der formår at fjerne denne splint fra det store verdensbillede. En lullevise lyder i vores samfund, som får verdens belæste til at falde i søvn: "Sov mit barn i verden, sov med alle de lærde. Vi er for kloge til at tænke og troen på Gud er en lænke."

Mange mennesker >>> har været med til at ændre vores verdensbillede og d. 31. oktober i år 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg. Denne begivenhed betragtes som startskuddet til reformationen >>> "Her står jeg, jeg kan ikke andet" var Martin Luthers legendariske ord som betonede individets ansvarlighed for egne handlinger. Luther opfordrede ikke til en grænseløs individualisme, at være sin egen gud som gennemtrumfer sin vilje på andres bekostning, for ligesom friheden er bundet til skriftens ord (Bibelen) er også individet, ifølge Luther, bundet til sin samvittighed.
lutherjpg
Luther prøvede ikke at lave en ny kirkeretning, men accepterede ikke længere kirkens praksis med en pave eller en biskop som Guds stedfortræder. Han prøvede forgæves at ændre/reformere Den katolske Kirke indefra, tilbage til det oprindelige evangelie i Apostlenes Gerninger, til strukturen før det store kirkemøde i år 325 hvor "man" ovenfra besluttede at opbygge "kirken" efter det romerske kejserriges struktur med en pave, biskopper, præster, munke og nonner, hvilket senere igennem protestantismen blev til biskopper, præster, menighedsråd osv. De første menigheder var husmenigheder, hvor man mødtes i hemmelighed. Først senere kom "medlemskabet" og de kirkelige organisationer til med den efterfølgende fokus på filosofi, kultur, økonomi og magt. For at forstå Luther er det vigtigt at forstå evangeliets og Bibelens univers.

Bibelens univers >>> Gud skabte verden, Han ejer den, Han har lavet reglerne og vi er alle, som Guds forvaltere >>> skyldige i at bryde disse regler. Bibelen er Guds testamente, Jesus Kristus døde, straffen for at bryde disse regler faldt på Ham og pga Hans død kan Guds børn nu arve Guds Rige.

Gud skabte mennesket i sit billede til evigt fællesskab med Gud. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde, med en fri vilje til at gøre hvad som helst, bare ikke at spise af kundskabens træ. Et personligt og direkte forhold imellem Gud og mennesket blev brudt da Adam og Eva, kort fortalt, valgte at bruge deres frie vilje til at vælge fællesskabet med Gud fra. Gud skabte "Kundskabens Træ," i respekt for kærligheden og menneskets frie vilje. Gud og Skaberen selv er ikke et menneske, men kom senere i menneskeskikkelse, som Jesus Kristus (den anden Adam) til Jorden for at genopbygge det direkte fællesskab mellem Gud og det enkelte menneske. Menneskets mulighed for at modtage den rene 'olie' (Helligånden) i et evigt og direkte fællesskab med Gud og Skaberen: 

"Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen."

'Olien' Helligånden (Jesus-i-mig) skal ikke leveres igennem en pave, en præst, en guru, en imam, en bygning, et system etc. men i et direkte discipelfællesskab med Gud igennem den opstandne Jesus Kristus.

"Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I (alle Jesu disciple) døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

Jesus Kristus er, ifølge Bibelen, ikke blot "en kristus," men den eneste Kristus/Gud der er kommet til Jorden som menneske i kød og blod. 

"Derpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud; men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden."

Ifølge Bibelen satte Jesus Kristus hele datidens elite på plads i alles påsyn og slog menneskets værdi fast én gang for alle, med syvtommer søm, bogstavelig talt (på korset). Syndens slaveri blev ophævet. Det juridiske kom på plads fra Guds side i "Det Nye Testamente." En retfærdig dommer lader ikke sine egne børn slippe uden straf, hvis et lovbrud, et overgreb, et mord eller en anden kriminalitet er begået af disse børn.

En 'fartbøde' kan ikke modregnes med gode gerninger. Den skal betales. Men da Jesus døde på korset, blev 'bøden' betalt, straffen for menneskets synder faldt på Ham og med ordene "det er fuldbragt" blev mennesket frikøbt en gang for alle og Guds testamente >>> blev, pga Jesu død, gjort retsgyldigt, så alle mennesker nu kan vælge at blive Guds/Skaberens børn og 'arve Guds Rige'.
korsetjpg
Gud har, i Jesus Kristus, sagt JA til evigt fællesskab med mennesket. Nu må det enkelte menneske bruge sin frie vilje og sige JA til Guds løsning i Jesus Kristus (sige ja til Jesus). Det er det første aktive skridt væk fra slaveriet. Bibelen lærer os konsekvent, at mennesket har magten til frit at vælge mellem liv og død og Gud vil aldrig krænke denne magt. Så et menneske kan altid fravælge en gave. Ikke desto mindre kan en sand troende altid være sikker på, at denne Guds nåde, som frelste i første omgang, altid er til stede for at advare, lede, opmuntre og opretholde >>> At gøre sig fortjent til denne arv og denne gave er ifølge Bibelen ikke mulig, hverken igennem "karma," "skærsild" eller nogen anden form for lovreligion. I følge Bibelen har man ikke taget et valg før man handler på sin beslutning og bekender sin tro offenligt. Så når Bibelen f.eks. taler om dåb så er tanken at hele mennesket med fuld 'neddykkelse' (ånd, sjæl og krop) skal tilhøre Gud, i respekt for den Gudgivne frie vilje og derfor på den døbtes egen beslutning og bekendelse. Bibelen fortæller om flere forskellige dåb. 'Johannes dåb' var dåb i vand til omvendelse - ApG 19:4. 'Dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens Navn' eller i 'Jesu Navn' er dåben i vand til Jesus Kristus, med henvisning til Jesu død og opstandelse med ordene 'død med Kristus - opstået med Kristus'  indstiftes først efter Jesu død og opstandelse - Matt 28, begravelse af det gamle og opstandelse til et nyt liv med Jesus Kristus, som eneste forbillede/Gudsbillede. Men stadig med omvendelse, det frie valg til forvandling og Guds testamente i centrum - Kol 2:12. 'Dåb med Helligånden' er beskrevet som modtagelse af kraft til tjeneste for Gud - Matt 3:11, ApG 1:8 og Luk 24:49. 'Barnedåb,' dåb kun af en autoriseret præst og dåb som automatisk indlemmer den døbte i et 'kirkebygningssystem' er ikke beskrevet i Bibelen. Ifølge Bibelen kan alle Jesu disciple døbe andre og indlemme nye disciple til Jesus Kristus, som medlemmer på Hans universelle legeme. Mange døber i 'Jesu Navn' og andre i 'Faderens, Sønnens og Helligåndens Navn.'

Og henvendt til alle sagde Jesus: "Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men miste sig selv eller bøde med sig selv? For den, der skammer sig ved mig og mine ord, skal Menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin og Faderens og de hellige engles herlighed. Sandelig siger jeg jer: Nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser Guds rige."

"I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.
Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.
Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.
Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. Johannes vidner om ham og råber: »Det var om ham, jeg sagde: Han, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig.« Af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde; for loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk."

Gud tilbyder at adoptere ethvert menneske der vil forholde sig ydmygt overfor sandhedens Gud, bruge dette testamente som sit spejl i livet og som gode forvaltere vil tage ansvaret for egne selvdestruktive fejl og tillade at Gud ved 'Lovens Ånd' (Helligånden) skaber den enkelte i Guds eget billede, med Jesus Kristus som det eneste forbillede/Gudsbillede. Mennesket er skabt suverænt med en fri vilje. Derfor er syndsbekendelsen (tage ansvar) og omvendelsen (tage beslutning) selve nøglen til menneskets forvandling i kærlig respekt, ved Guds indgreb, til det som Gud fra starten havde tænkt (mennesket skabt i Guds billede) i et direkte hverdagsfællesskab med Gud og Skaberen, ligesom i 'Edens Have'.

"I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken: Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær! Fra da af (Jesu dåb) begyndte Jesus at prædike: Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!" 

"Den første Adam" (Adam og Eva) fulgte fristelsen >>> at blive 'gud' til selv at bestemme hvad der er 'godt og ondt' uden fællesskab med Gud og skaberen. "Den anden Adam" (Jesus Kristus) lader Gud være Gud og viste, som menneskets forbillede, hvordan det enkelte frie individ, kan vælge at 'lade Gud bygge huset,' i et naturligt kærlighedsforhold til Gud. Ifølge Bibelens verdensbillede kan ethvert menneske nu bruge sit frie valg til at tage ansvaret tilbage for sit eget liv, sige ja til denne gratis gave fra Gud via Hans testamente, pagt, arv og blive det som Gud/skaberen oprindeligt havde tænkt i 'Edens Have' (mennesket skabt i Guds billede) i stedet for det modsatte, at det enkelte menneske skaber en 'gud' i sit eget billede og derved bryder det 2. af De 10 bud i Bibelen:

"Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden."

De originale 10 Bud i Bibelen: "1) Du må ikke have andre guder end mig. 2) Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. 3) Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn. 4) Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 5) Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. 6) Du må ikke begå drab. 7) Du må ikke bryde et ægteskab. 8) Du må ikke stjæle. 9) Du må ikke vidne falsk mod din næste. 10) Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom."

Ingen kan, ifølge Bibelen, opfylde Guds lov 'i egen kraft'. Jesus sagde:

"Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde/fuldkomme"

- at gøre os i stand til at følge loven, ikke ved fortjeneste, men ved forvandling i et direkte fællesskab med Gud.

"Jeg, Herren, har kaldet dig i retfærdighed; jeg tager dig ved hånden. Jeg danner dig og gør dig til en pagt (Guds testamente) med folket, til et lys for folkene. Du skal åbne de blindes øjne, føre fangerne ud af fængslet og dem, der sidder i mørket, ud af fangehullet. Jeg Er (Jahve) det er mit navn! Jeg giver ikke min ære til nogen anden eller min pris til gudebillederne" (menneskers tankebygninger)

evadamjpg"Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves."

"...nogle af jeres digtere har sagt: ›Vi er også af hans slægt.‹ Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snilde. Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig, for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil; og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde."

Omvendelsens beslutninger er ifølge Bibelen de første skridt ind i Bibelens og Guds univers og væk fra syndens slaveri. Jesus selv skulle have sagt: 

"Jeg er vejen, sandheden og livet, ingen kommer til Faderen (får Gud som Far) uden ved mig."
"Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham (Jesus Kristus) har vi forløsningen, syndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset."

"Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned fra himlen, Menneskesønnen.
Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes (på korset) for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud."

"...for alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Derfor siger vi også ved ham vort amen, Gud til ære."

"Derfor er Kristus formidler af en ny pagt, for at de kaldede kan få den evige arv, der er lovet, ved at han er død til forløsning fra overtrædelserne under den første pagt. For hvor der er et testamente, er det nødvendigt, at testators død godtgøres; et testamente får jo først betydning ved dødsfald, da det ikke har nogen som helst virkning, så længe han, som oprettede det, lever."

Ganske enkelt: "Det er ethvert menneskes lod én gang at dø og senere blive stillet for Guds domstol" 

Vi lever, i følge Bibelen, i en 'nådens tid' hvor Guds dom over os faldt på Ham (Jesus Kristus) men afvises denne arv, dette Guds testamente, er den enkelte overladt til sig selv i sin egen stræben efter at blive god nok, at blive politisk korrekt nok eller at gøre sig fortjent til lovreligionernes, systemernes og magthavernes opmærksomhed under Guds endelige dom  >>>skabejpg

Uanset >>> hvilket 'universets centrum' vi vælger at bevæge os i så er det vores verdensbillede der styrer fremtiden for samfundet >>> og lige nu, kan man sige, at hvis et selvudnævnt og skattebetalt "embeds/ekspertvælde" har fået ordre til at sælge ud >>> til højestbydende >>> og derved vælger at føre almindelige mennesker bag lyset, så er det hverken på et objektivt eller videnskabeligt grundlag, men udelukkende ud fra ideologi og tro >>> Man kan sige, at dette skattebetalte teknokratiske >>> embeds- og ekspertvælde, som i Danmark ikke bliver skiftet ud når nye politikere bliver valgt ind, lige nu indfører det ateistiske ideologiske verdensbillede som den afgørende 'statsreligion' i den fremtidige såkaldte 'sekulære' styring af samfundet >>>

aberjpg

Niels Hausgaard >>> beskriver dem som de intelligente, men ukloge eksperter "Jeg har altid skelnet mellem det at være intelligent og det at være klog. Det er to vidt forskellige ting. Man kan godt have en meget høj intelligenskvotient uden at være ret klog ja, måske kan man endda være dum. Klogskab forbinder jeg med det at være dygtig til at leve." Ifølge Niels Hausgaard har et visionsløst og endimensionelt ekspertvælde dræbt den folkelige debat om de vigtigste ting i livet. "Vi, der har gået meget lidt i skole, ved på forhånd, at vi er bagefter og det mener jeg gør os mere vidende. Vi når aldrig til at have opfyldt et pensum eller bestået en eksamen, derfor bliver vi bare ved og ved med at tilegne os viden," siger Niels Hausgaard, der altså har en teori om, at det er dem, der ikke går i skole, der lærer mest. "At man kan søge viden alle vegne og hele tiden og at der bliver ved med at være noget, man ikke anede noget om, at det, der står tilbage som det væsentlige, er, hvordan vi mennesker indbyrdes agerer i et samfund." >>>

Som tilhængere af denne verdensreligion >>> og denne ideologi/tro >>> giver vi efter for fristelsen >>> at tillade, at vi selv og lederskabet i vores samfund udelukkende bliver domineret af troen på "mig og mit" som universets eneste centrum. Troen på individets evige stræben efter mere magt, mere ære, mere rigdom og flere fornøjelser, som sin egen "gud" og centrum i sit eget følelsesunivers, ligesom "Den lille Prins" på sin egen planet eller som "Palle alene i verden" uden absolutter, levende i et kastedelt verdensbillede fyldt med ansvarsløse og samvittighedsløse egoister >>>
godsjpg
Utopien, at denne såkaldte "frihedens kultur" skulle gøre den enkelte "virkelig fri" ved at udleve alt hvad begæret og følelserne forlanger, fortsætter kun indtil denne "junglelov" >>> frister nogen til at gøre krav på det næste skridt i "evolutionen" at blive som "gud" og centrum, ikke bare i deres eget univers, men i selve udlevelsen af "den totale magt," "den totale ære," "den totale rigdom," "det totale skråplan" >>> på alle andres bekostning >>> bare fordi de kan >>> og har lyst..?

thewotjpg
... se flere på youtube >>>

Dan Johanneson prøver at beskrive vores verden "Når SANDHEDEN aflives for følelsernes skyld - så åbnes helvedes forgård" >>> "og den tilgang smadrer de fundamentale biologiske sandheder om livet og giver i stedet plads til et totalt neurotisk og 100% relativistisk grød-samfund, hvor hele samfundet skal give plads til vrangforestillinger, og acceptere vrangforestillinger og løgn som værende ‘sandheden lis’som’.
I et sådant samfund er selv pædofili med tiden muligt, da alt jo bare er: Love is love’ og så noget. Og da absolut INTET længere er objektivt sandt, men enhver person f.eks. ‘kan føle mit køn er en skov’ eller at ‘vand er lissom ikke vådt, eller overhovedet vand i det, alligevel’ – ja så åbner vi porten op til helvedes forgård. En verden hvor der simpelthen intet sandt findes, hvor pædofili og absolut ravende vanvid og sindsygdom normaliseres og hvor enhver der tillader sig at gøre opmærksom på det åbenlyse: At vand ER vådt, at dit køn IKKE er en skov, at man BRÆNDER sig hvis man lægger hånden ind i et bål – udskammes og ties til tavshed"
cryjpg
bgrrjpg
bgrrjpgbgrrjpgMeget bekvemt er det at forkaste troen på en skaber, da det ellers stiller krav til individets moral. Ingen skaber, ingen absolutter = ingen grund til dårlig samvittighed eller fortrydelse? Hvorfor skulle vi det? Vi er jo bare atomer..? >>>expelledjpg

^