f34d6dc2-d9cd-4d74-b9a9-d36e3f3ba070jpg


ukdkjpg UNIVERSETS CENTRUM: Christoffer Columbus (1451 – 1506) beviste, at jorden var rund. Det er en myte som er gengivet i næsten alle folkeskolens historiebøger. Man troede ikke at Jorden var flad, men da man også dengang kunne observere tyngdeloven i funktion blev det flittigt debatteret hvad der var universets centrum og her udnævnte de daværende eksperter altså Jorden til at være Universets centrum, også kaldet det geocentriske eller ptolomæisk-aristoteliske verdensbillede.

columbusjpg
Christoffer Columbus' strid med kirken handlede om afstanden til Indien. Kirken sagde, at der var længere til Indien end Columbus' beregninger. Det viste sig, at kirken havde ret og Columbus fandt da heller aldrig søvejen til Indien, men nåede kun til Caribien.
DR Detektor´s eksperter har gennemgået en stor del af de historiebøger som omhandler Columbus og som bliver brugt i folkeskolen i dag. Her genfortælles myten i 14 ud af 15 bøger om - at man troede jorden var flad i middelalderen og at Columbus mødte megen modstand fordi han i modsætning til de fleste andre eksperter dengang mente, at jorden var rund. Selv Aristoteles (384 f.Kr. – 322 f.Kr.)
>>> bemærkede i sin facinisation af eksempelvis en måneformørkelse, at når Jordens bane stod præcis mellem Solen og Månen, skabte det en skygge på månens overflade som var rund. Dette var en skygge af Jorden som angiver den sfæriske form af Jorden. Hvis Jorden var flad, ville den kaste en tynd stregformet skygge på Månen.
eclipsejpg
Et lignende eksempel på det som Aristoteles så var solformørkelsen (the great american eclipse) mandag d. 21. august 2017, hvor Solen var fuldstændig dækket af månen i nøjagtigt 2 minutter og 41 sekunder. En total solformørkelse. For første gang i 38 år kunne man være vidne til en total solformørkelse i 14 stater på det amerikanske fastland og fænomenet blev verdenskendt som en kæmpe begivenhed.

Det er en kendt sag >>> at jorden roterer om solen år efter år i en nøje fastlagt bane som tager nøjagtig 365 dage, 5 timer, 48 min. og 48 sek. efterfulgt af nogle brøker som kun kan måles præcist med et atomur. Universets og planeternes præcision er blevet omtalt som den mest fuldkomne maskine der findes. Jordens masse og størrelse er f.eks. perfekt til at bibeholde atmosfære og vand i lige nøjagtig det rigtige forhold til at opretholde liv. Den holdes i den helt rigtige afstand fra solen, så den hverken er for kold eller for varm. Jorden har en hældning på en vinkel af 23,5° i forhold til banen omkring Solen, som igen er årsagen til de forskellige årstider. Jorden ville ligeledes blive overskyllet af havets bølger hvis månen ikke befandt sig i den helt rigtige afstand. Jorden er i balance så det lettere kvælstof må gå op og det tungere ilt må komme ned hver gang vi trækker vejret. Vand har sin største vægtfylde ved +40C og vil derfor ikke, som andre ting, synke til bunds når det størkner/fryser til is?
ordenjpg
I 2003 gættede man indenfor kosmologien på at der er mindst 70 trillioner stjerner derude. Det svarer til 70.000 milliarder (et 7-tal, efterfulgt af 16 nuller). Det er mange..! Men i dag ved forskerne at der er mindst 4 millioner trillioner stjerner (et 4-tal, efterfulgt af 22 nuller), altså 60 gange så mange stjerner som for 8 år siden og hvad mon de siger når der er gået 8 år mere? Disse stjerner er igen fordelt på 200 milliarder galakser. Det er så ufattelig mange at nogle milliarder fra eller til ikke siger os så meget >>>

Desuden oplyser astronomien os om at de for øjeblikket "kan se" galakser og stjerner så langt ude som 2000 millioner lysår borte >>> Et enkelt lysår er som bekendt den tid det tager at komme frem hvis man rejser med lysets hastighed (300.000 km/sek) Med den fart tager det kun et sekund om at nå til månen og otte min. at nå til solen. Forestil dig så hvor mange km. man kan nå ud i universet på et år som er det samme som et lysår. Hvis man regner på tallene er man kommet så langt ud som 9,4 trillioner km. Men dette var kun på et år/lysår. Hvis nogen har lyst skal I bare gange 9,4 trillioner km. med 2000 millioner så har vi afstanden til det sted i universet hvor forskerne "kan se" lige nu og dér ser de stadig stjerner og galakser.
ordensjpgVi ved rigtig meget og det kan godt være, at man som ateist og videnskabsmand gerne vil forsvare sin tro på darwinismen og evolutionsteorien her på Jorden. Men hvorvidt de rigtige betingelser for darwinistisk evolution kan komme til stede som følge af tilfældig udvælgelse, ifølge det ateistiske naturvidenskabs verdensbillede, når man tænker på ophavet til dette uendelige univers der omgiver os hvert eneste sekund, er en gåde. Intet skete for ingenting og ingenting eksploderede på mirakuløs vis uden nogen grund hvorved alle ting blev skabt. En del af alle disse ting organiserede sig selv på magisk vis uden nogen grund til selv-reproducerende enheder, som forvandlede sig til det univers der omgiver os hver dag? Se - det kræver tro >>>
fladjpg

John Lennox >>> professor ved universitetet i Oxford mener >>> at tro fint kan forenes med videnskab.
Galileo Galilei >>> (1564 – 1642) fader til nutidens observerbare astronomi: "Matematik er alfabetet, hvormed Gud har skrevet universet."
Johannes Kepler >>> (1571 – 1630) fader til beskrivelsen af planetarisk bevægelse: "Jeg takker dig min Skaber og min Herre, at du har givet mig denne glæde i Din Skabelse, denne begejstring i Dine hænders værk. Jeg har for mennesker bekendtgjort din herlighed så langt min begrænsede ånd kan begribe Din uendelighed."
Isaac Newton (1643 - 1727) >>> fader til nutidens fysik: "Tyngdekraften forklarer planeternes bevægelser, men den kan ikke forklare hvem der satte planeterne i bevægelse. Gud styrer alt og kender alt som er, eller kan gøres."
jordenjpg
"Han spænder nordhimlen ud over det øde rum, hænger jorden op over det tomme" Jobs bog 26 >>>

"Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr" Rom. 1, 19-23 >>>

Biolog og Ph.D. stipendiat Peter Langborg Wejse ønsker også at advare mod en blind tro på videnskabelige teoriers ufejlbarlighed - herunder evolutionsteorien. "For mig er evolutionsteorien >>> lige så meget en tro, som min egen kristne tro. Mange påstår, at teorien er bevist. Det mener jeg ikke, den er, og jeg ser det som et problem, at så mange tror blindt på den. Det er lige så farligt at stirre sig blind på videnskaben, som hvis man har en formørket religiøs opfattelse. Man får alt til at passe ind i sit verdensbillede, og hvis der er anderledes tænkende, så skal de bare på bålet." Han går videre med videnskabens ømme tæer. "DNA - vore arveegenskaber, alle levende organismers byggesten. Historien om DNA er på mange måder historien om hønen og ægget. DNA kræver proteiner for at blive dannet. Men for at proteiner kan dannes, kræves »opskriften« på proteinet skrevet i DNA." For Peter Langborg Wejse er der ingen tvivl. Der er gåder så uløselige, at videnskaben må give op" >>>

Igennem en videregående uddannelse har akademikeren lært, at universitetets skolebøger og undervisere er alt der behøves for at klare livet med oprejst pande. Uddannelse og videnskab er vigtig og for det meste til gavn for samfundet. Det er blot en fælde, når "videnskaben" stilles i kontrast til "Gud" og det er de færreste mennesker der formår at fjerne denne splint fra det store verdensbillede. En lullevise lyder i vores samfund, som får verdens belæste til at falde i søvn: "Sov mit barn i verden, sov med alle de lærde. Vi er for kloge til at tænke og troen på Gud er en lænke."  G.K.Chesterton skulle have sagt: "Når mennesker holder op med at tro på Gud, tror de ikke på ingenting; så tror de på hvad som helst." >>>

Mange mennesker har været med til at ændre vores verdensbillede og d. 31. oktober i år (2017) er det 500 år siden, at Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg. Denne begivenhed betragtes som startskuddet til reformationen >>> "Her står jeg, jeg kan ikke andet" var Martin Luthers legendariske ord som betonede individets ansvarlighed for egne handlinger. Luther opfordrede ikke til en grænseløs individualisme, at være sin egen gud som gennemtrumfer sin vilje på andres bekostning, for ligesom friheden er bundet til skriftens ord er også individet, ifølge Luther, bundet til sin samvittighed.
lutherjpg
Luther prøvede ikke at lave en ny kirkeretning, men accepterede ikke længere kirkens praksis med en pave eller en biskop som Guds stedfortræder. Han prøvede forgæves at ændre/reformere Den katolske Kirke indefra, tilbage til det oprindelige evangelie i Apostlenes Gerninger, til strukturen før det store kirkemøde i år 325 hvor "man" ovenfra besluttede at opbygge "kirken" efter det romerske kejserriges struktur med en pave, biskopper, præster, munke og nonner, hvilket senere igennem protestantismen blev til præster, biskopper, menighedsråd osv. De første menigheder var husmenigheder, hvor man mødtes i hemmelighed. Først senere kom "medlemskabet" og de kirkelige organisationer til med den efterfølgende fokus på filosofi, kultur, økonomi og magt.

Evangeliets budskab er ifølge Luthers verdensbillede et personligt og direkte forhold imellem Gud og det enkelte menneske. Luther ønskede at være en Jesu discipel der levede med den opstandne Jesus Kristus som eneste Herre. Jesus var for Luther ikke blot "en kristus" men den eneste Kristus/Gud der kom i kød >>> Ifølge Luther satte Jesus Kristus hele datidens elite på plads i alles påsyn og slog menneskets værdi fast én gang for alle - med syvtommer søm - bogstavelig talt. Syndens slaveri blev ophævet. Det juridiske er på plads fra Guds side i "Det Nye Testamente" >>> Da Jesus døde på korset, faldte konsekvensen/straffen for vore synder på Ham og med ordene "det er fuldbragt" trådte Guds "testamente" >>> i kraft og Guds børn kan nu "arve" >>> Guds Rige. At gøre sig fortjent til denne "arv" er ifølge Luther ikke muligt, hverken igennem karma, skærsild >>> eller nogen form for lovreligion. Men Gud tilbyder at adoptere ethvert menneske der vil bruge dette testamente som sit spejl i livet, tage ansvar for egne selvdestruktive fejl (syndsbekendelse) og ved omvendelsens beslutning tillade at Gud forvandler den enkelte i sit billede og derved siger ja tak til denne arv. Mennesket er skabt suverænt med et frit valg. Derfor er syndsbekendelsen/erkendelsen og omvendelsen/beslutningen selve nøglen til et menneskes forvandling, ved Guds indgreb, til det som Gud fra starten havde tænkt, uden at drive vold på det enkelte menneskes frie vilje. Ifølge Luther har Gud via Jesus Kristus sagt ja igennem syndsforladelsen/tilgivelsen, så nu må det enkelte menneske bruge sin frie vilje, sige ja til nådegaven/arven at blive et Guds barn og ved bekendelsen og omvendelsens beslutning at lade sig forvandle til Hans billede. Disse beslutninger er de første skridt væk fra syndens slaveri. Jesus selv skulle have sagt: "Jeg er vejen, sandheden og livet, ingen kommer til Faderen (får Gud som Far) uden ved mig." Afvises denne "arv" >>> og dette Guds "testamente" >>> er den enkelte overladt til sig selv i sin egen stræben efter "at blive god nok" eller "at gøre sig fortjent" til lovreligionernes og magthavernes opmærksomhed.

skabejpg
Selve reformationen >>> og opgøret med Den katolske Kirke i 1536 var en af de afgørende begivenheder i Danmarks historie og den måde hvorpå vi har indrettet det danske samfund på. Det gælder selvfølgelig selve kirken, men lige så meget store dele af det verdslige samfund som f.eks. gratis uddannelse, gratis sundhedsvæsen, social forsorg, kultur og store dele af retsplejen hvor reformationen og de lutherske tanker har været afgørende for udviklingen. Det var ikke bare Den katolske Kirkes store rigdomme statsmagten overtog efter 1536. Med rigdommene fulgte også ansvaret for alle disse funktioner og arbejdsopgaver hvor statsmagten måtte finde nye måder at varetage dem på.

Det er vores verdensbillede der styrer fremtiden for samfundet og lige nu er et stort ekspertvælde >>> ved at sælge ud til højestbydende for at føre almindelige mennesker bag lyset. De arbejder ikke objektivt og videnskabeligt, men ud fra ideologi og tro >>> Man kan sige, at disse eksperter lige nu prøver at indføre det ateistiske naturvidenskabs verdensbillede som den afgørende ideologi i den fremtidige styring af vores samfund og vi lader dem åbenbart bare gøre det >>>
aberjpg
Niels Hausgaard kalder dem de intelligente men ukloge eksperter "Jeg har altid skelnet mellem det at være intelligent og det at være klog. Det er to vidt forskellige ting. Man kan godt have en meget høj intelligenskvotient uden at være ret klog ja, måske kan man endda være dum. Klogskab forbinder jeg med det at være dygtig til at leve." Ifølge Niels Hausgaard har et visionsløst og endimensionelt ekspertvælde dræbt den folkelige debat om de vigtigste ting i livet. "Vi, der har gået meget lidt i skole, ved på forhånd, at vi er bagefter og det mener jeg gør os mere vidende. Vi når aldrig til at have opfyldt et pensum eller bestået en eksamen, derfor bliver vi bare ved og ved med at tilegne os viden," siger Niels Hausgaard, der altså har en teori om, at det er dem, der ikke går i skole, der lærer mest. "At man kan søge viden alle vegne og hele tiden og at der bliver ved med at være noget, man ikke anede noget om, at det, der står tilbage som det væsentlige, er, hvordan vi mennesker indbyrdes agerer i et samfund." >>>

Men som tilhængere af denne verdensreligion og denne tro >>> tillader vi, at vores samfund bliver domineret af troen på "mig og mine" som universets eneste centrum. Troen på individets evige stræben efter mere magt, mere ære, mere rigdom og flere fornøjelser som sin egen gud i sit eget univers, ligesom "Den lille Prins" på sin egen planet eller som Palle alene i sin helt egen tomme verden uden absolutter, levende i et kastedelt verdensbillede fyldt med små samvittighedsløse egoister >>>
godsjpg
Meget bekvemt er det at forkaste troen på en skaber, da det ellers stiller krav til individets moral. Ingen skaber = ingen grund til dårlig samvittighed eller fortrydelse. Hvorfor skulle vi det? Vi er jo bare atomer >>>

^