20301jpg

ukdkjpg VORES PENGE I VORES BANK: Nationalbanken blev grundlagt ved en pengereform i 1818, som en reaktion på, at den enevældige konge havde skabt alt for mange papirpenge. Nu 200 år efter har vi brug for en ny pengereform, som en reaktion på, at bankerne har skabt alt for mange elektroniske kontopenge.

Nationalbanken er det knudepunkt i økonomien, hvor den demokratiske stat og det private finansielle system er bundet sammen. Nationalbanken har det juridiske mandat til at administrere pengevæsenet. I de seneste 40 år har Nationalbanken primært set sin rolle som fødselshjælper for de private bankers produktion af elektroniske kontopenge. Hvis vi demokratisk vil styre pengevæsenet i en bestemt retning, er Nationalbanken den knap, vi skal skrue på. Det har man gjort masser af gange tidligere i historien, og det kan vi gøre igen.

I bogen "Vores penge i vores bank" giver Ole Bjerg et bud på, hvordan vi kan håndtere nutidige finansielle kriser ved at opdatere Nationalbankens monopol på at skabe penge til det 21. århundredes digitale økonomi men hvor er den politiske vilje?

Hvis der endnu findes politikere som skulle have interesse i at finde den bedste politiske løsning på en god pengeskabelses- & skatte-model er den faktisk at finde på Internettet her >>>

1) Nationalbanken ejes af borgerne og pengene udstedes fra Finansministeriet ligesom John F Kennedy gjorde med sin Executive Order 11.110. En privat virksomhed hvor borgerne skal være aktionærer, med een aktie hver, i en Folkeejet Nationalbank og løbende få udbetalt (ikke borgerløn som i tiggergang med hatten i hånden) men derimod borgerdividende hvor overskuddet udbetales som i et aktieselskab.

2) Store og små virksomheder skal bidrage ligeligt til samfundets opretholdelse. Indtægter fra moms, indkomstskat og virksomhedsskat udskiftes gradvist med skat på digitale pengeoverførsler, forbrug, virksomhedsomsætning og resourcer.

3) Borgerne må ikke betale renter. Virksomheder må gerne betale renter. Staten udsteder landets penge gældfrit og uden renter. (DKK 80 Mia pr år). Se forslaget på Island: Monetary Reform: A Better Monetary System for Iceland her >>>

4) Alle borgere får en nemkonto og en aktie direkte i en privat/folkeejet Nationalbank. Således kan alle indskudsordninger, statsgaranti og statsstøtte til privatejede banker ophøre. Ved fremtidige bankkriser kan banker således gå konkurs som alle andre virksomheder uden at vælte hele samfundsøkonomien.

Den nuværende privatejede bank kan den enkelte borger så give en fuldmagt, således alt i praksis bliver som nu med PBS, Internetbank osv.

Statens indtjening ved at udstede landets penge (DKK 80 Mia) fordeles ligeligt til befolkningen i form af borgerdividende.

2% af BNP (DKK 2.000 mia 2015) skabt som vækst plus 2% skabt som inflation.

I alt ca. DKK 1.200 pr måned per dansker. Børn og voksne.

Penge skabt som gæld af bankerne (ca DKK 1.045 Mia) omlægges til statslige penge over 12 år (DKK 87 Mia pr år i 12 år) og udbetales som borgerdividende direkte til borgernes Nemkonto i den folkeejede Nationalbank.

I alt ca. DKK 1.300 pr måned per dansker. Børn og voksne. (I 12 år indtil alle de bank producerede penge som gæld med rente er konverteret til statslige rentefrie penge uden gæld).

Finanstilsynet gøres uafhængigt af økonomiske interesser og må ikke høre under ej heller finansieres af banksektoren. Desuden vedtages at et flertal i Finanstilsynet kommer fra sektorer udenfor banksektoren.

Læs mere her >>>

Det lille pengekursus finder du her >>>

bankssjpg

^