f34d6dc2-d9cd-4d74-b9a9-d36e3f3ba070jpg

ukdkjpg Lad os se om de "etablerede" socialdemokratiske politikere inde på borgen har mod nok til at gennemføre dette "lovforslag" som deres egen ungdomsorganisation har præsenteret for dem her..? Men nu kender de i hvert fald sandheden fra deres egne rækker, så nu er der ingen undskyldning længere for at være kollaboratører pga uvidenhed.
socialungjpg
Ændringsforslag nr. 260
Tilføjelse
Side 34, linje 891
Efter ”… agerer globalt.” tilføjes ”Et demokratisk og moderne pengesystem
DSU mener at private pengeinstitutter skal fratages det særlige privilegium at kunne skabe penge ud af ingenting, så penge skabes fri af gæld og pengeskabelsen tages tilbage på fællesskabets hænder.
DSU mener at magten til at skabe penge skal overføres til et demokratisk, ansvarligt og gennemsigtigt organ, så alle kan se hvem der har magten til at skabe penge, hvor mange penge de skaber, og hvordan disse penge bliver brugt. Uanset hvordan denne proces organiseres – hvad end dette sker igennem Nationalbanken eller et helt nyt organ, skal institutionen være ansvarlig overfor folketinget og beskyttet imod særinteresser."
DSU Fyn
Indstillet til forkastelse
Motivation: DSU Fyn mener at DSU bør adoptere den efterhånden verdensomspændende pengereformbevægelses forslag om en grundlæggende reform af pengesystemet. Vi kan lave nok så mange love, for at stramme kravene til bankerne - men kun ved at fratage bankerne det privilegium at de kan skabe penge, fratager vi dem den udemokratiske magt de har fået over vores samfund.
Ændringsforslag 260A
Tilføjelse
Side 34, linje 891 Efter ”... agerer globalt.” tilføjes ”Et demokratisk og moderne pengesystem
DSU mener, at private pengeinstitutter skal fratages det særlige privilegium at kunne skabe penge ud af ingenting, så penge skabes fri af gæld og pengeskabelsen tages tilbage på fællesskabets hænder. Mange tror i dag, at en bank udlåner penge, som andre af bankens kunder har sat ind på deres konti. Det gør banken ikke. Faktisk skaber bankerne i dag nye penge ud af det blå, når en kunde optager et lån til f.eks. en bolig. Pengemængden forøges dermed gennem udlån, og pengene tages ikke noget sted fra. Det skaber boligbobler og kriser, og det giver bankerne en stor magt over den økonomiske udvikling i samfundet. DSU mener derfor, at magten til at skabe penge skal overføres til et demokratisk, ansvarligt og gennemsigtigt organ under Nationalbanken. Dette organ skal forøge pengemængden og tilføre bankerne penge til udlån, når det vurderes ansvarligt, og organet skal være ansvarligt over for Folketinget og være beskyttet imod særinteresser.” Udvalget Indstillet til vedtagelse

DSUjpg
Det lille pengekursus finder du her >>>
bankssjpg
^