20301jpg

 ukdkjpg Næppe er ledende politikere i den vestlige verden begyndt at ånde lettede op over konjunkturerne - der endelig viser vækst og fremgang - før en af de mest magtfulde finansinstitutioner i verden smider en tung rapport på bordet med budskabet, at det er rent blændværk.

deutschejpg

Deutsche Bank, verdens 15. største bank, siger i en ny, grundig analyse med titlen The Next Financial Crisis, at den næste finanskrise venter lige rundt om hjørnet. Og den vil efter alt at dømme blive fulgt af en stadig hyppigere strøm af økonomiske nedture. De vestlige regeringer og centralbanker har simpelthen under den seneste langvarige krise opbrugt den ammunition til at genskabe væksten, de har til rådighed.
»Vi er ret sikre på, at der sandsynligvis vil komme endnu en finanskrise eller -chok ganske snart, og at hyppigheden af sådanne fortsat vil være høj, indtil der bliver skabt mere stabile rammer for den globale finansøkonomi,« lyder hovedkonklusionen fra denne indflydelsesrige nøgleaktør i den globale finansverden >>>

Deutche bank fokuserer dog ikke på det reelle problem, nemlig de private bank kartellers monopol på pengeskabelsen verden over. De forsøger i stedet at bevare status quo ved at pege på befolkningernes politiske orientering som den skyldige - iøvrigt helt efter den historiske drejebog kaldet "del- og hersk-strategien" >>>

Vi ved at gæld, renter og tankegangen om den fælles mønt er en reel trussel imod det frie samfund hvis gælden/renterne vokser hver gang den digitale "seddelpresse" bliver sat igang. Men den største magt ligger i selve monopolet til at bestemme hvor ALLE nye penge skal bevæge sig hen. Hvis man som aktionær havde den samme insider-info når man handler med aktier ville det blive straffet med fængsel til følge.

6jpg

Ydermere er det vigtigt for de største bankers superrige ejere, at de fortsat kan true samfundet med at rive vores allesammens indeståender (nemkontoer) med sig i faldet hver gang de vælger at gå konkurs. Det tvinger nemlig den danske stat til at holde hånden under dem for at passe på vores økonomi i de selvsamme banker, op til kr. 750.000,-, da der er en statsgaranti på dette beløb, hvis banken krakker.

Hvorfor ikke bare flytte alles nemkontoer over i en folkeejet nationalbank og blive fri for at bruge tid på de mange symbolpolitiske og administrative regler som en bank er underlagt i dag? En privat bank kan sagtens administrere sin kundes nemkonto selvom denne befinder sig på en Nationalbanks server. Lad dog de private banker gamble og forsvinde fra jordens overflade alt det de vil, som følge af spekulative investeringer. Men lad dem dog spekulere for deres egne penge.

bnkjpg

Man kan ikke aflyse finanskrisen, uden at ændre grundlaget for dette samfundsundergravende pengesystem. Når politikere som Brian Mikkelsen f.eks. offentligt udtaler at "mobning af bankerne må stoppe" og "finanskrisen er endegyldigt forbi," er han at sidestille med en lobbyist der primært arbejder for sin egen provision. En lobbyist der i "opgangstider" gør sig klar til at opkøbe vores aktiver til spotpriser på aktie- og boligmarkedet, når luften om ganske kort tid igen ryger ud af ballonen på bekostning af almindelige danskeres privatøkonomi. Mennesker, der i tillid til politikernes råd, går ud og investerer penge i huse og aktier til kunstige overpriser >>>

Men så længe kendskabet til systemet er en kilde til øget rigdom og så længe det forholder sig således, at store privatejede selskaber, med folk som Brian Mikkelsen på "lønningslisten," får lov til at skabe krig og sygdom med penge, som de selvsamme selskaber har skabt ud af den blå luft til nul procent i rente >>> skal vi nok ikke regne med nogen idealistisk jammerklage fra Hans side >>>

novjpg

Hvis en politiker, som hr. Mikkelsen, virkelig ville beskytte den private ejendomsret og hvis han virkelig ville kæmpe for det danske samfund havde han alle muligheder for at tilegne sig den helt nødvendige viden der skal til. Han burde vide, at finanskriser bevidst er indbygget i systemet netop for at undergrave den private ejendomsret for almindelige mennesker >>>

Imens alle bliver tudet ørerne fulde med "den muslimske fare" eller "befolkningernes politiske højre/venstredrejninger" som årsagen til den kommende finanskrise så skaber de største selskabers egne banker fortsat VORES PENGE ud af den blå luft, til nul procent i rente, som "lån" til deres kapitalfonde, der under deres selvskabte finanskriser opkøber vores infrastruktur og vores virksomheder til en brøkdel af den reelle værdi.

Som almindelige, logiske tænkende og sunde mennesker der er vant til at "betale enhver sit" mener vi, at det skal kunne betale sig for skiftende danske regeringer at nedbetale gæld, så vi derved kan blive gældfrie. Alt hvad man derefter tjener kan man så vælge at spare op til det man nu måtte ønske sig. Det er i hvert fald det råd som "Luksusfælden" giver til familier med rod i økonomien. De skal med det samme starte med at afdrage på lån i stedet for at låne flere penge.

Men hvis alle i dagens Danmark ønsker at reducere niveauet af befolkningens og statens gæld - efter en krise forårsaget af overdreven gæld - så må pengemængden også indskrænkes, idet penge destrueres, når lån tilbagebetales. Netop i en recession (pengemangel) vil man ønske at øge pengemængden, men den eneste måde at gøre det på, med det nuværende system, er at få samfundet og borgerne til at påtage sig mere gæld så det private bankmonopol igen kan udlåne flere penge og i den proces skabe "vores" penge.

Når politikere snakker om vækst i samfundet er det en utopi med det nuværende system. Det vi må forstå er, at der findes en sund vækst og en usund vækst. Den sunde vækst kommer når vi i Danmark låner penge ud til skabelsen af nye små og mellemstore virksomheder og dermed nye arbejdspladser i Danmark. Den usunde vækst kommer når det danske samfund bliver tvunget til at bede dette private monopol om at skabe "vores" penge/gæld. Dette private monopol opkræver ca 220 mia+ (2 x sundhedsvæsen) OM ÅRET som en regulær pengeskat (ikke afdrag - kun renter og gebyrer) for at vi, som samfund, har lov til at have vores egne penge i omløb..?

Hvordan man som samfund så har tænkt sig at betale denne pengeskat (renter og gebyrer) "tilbage" er en gåde, for de er jo ikke skabt endnu..? Deraf kommer den evige stræben efter de penge som ikke eksisterer (den usunde vækst) for der er jo aldrig penge nok i omløb til at betale disse renter og gebyrer. Med det nuværende system vil der altid være mere gæld end der findes penge. Det er skruen uden ende..?

Der er 4 måder at betale disse penge-gebyrer "tilbage" på: 1) Hæv indkomstskatterne (rød blok) 2) fjern velfærdsstaten (blå blok) 3) driv rovdrift på naturen, eller 4) smadr det hele med en verdensomspændende og ideologisk "krig mod terror" på fællesskabets regning >>>
naomijpgSå kan det hele igen starte forfra under påskud af at ville udbrede ”menneskerettigheder” og ”demokrati” til hele verden." Idag tillader vi disse økonomiske kræfter at købe vore politikere til at gøre alle 4 ting uden at sige fra på befolkningens vegne >>>

Tiden er inde til at tage et valg: Skal demokratiet eller de private storbanker bestemme..? Vores valg af pengesystem er en milepæl og et valg imellem en fremtidig demokratisk styreform (en mand en stemme) eller en totalitær styreform (en aktie en stemme).

hellervjpg

Vores samfundskamp er ikke rød blok mod blå blok. Men helt almindelige mennesker mod privatejede centralbanker. Vågn op. Lav lidt research >>> Kend vores reelle historie og selve roden til de problemer vores forfædre altid har kæmpet imod på verdensplan. Gå ud over hvad der bliver tvunget ned i halsen på offentligheden igennem uddannelsessystemet og mainstream nyhedsmedier.

Politikere som Brian Mikkelsen har iøvrigt mange økonomiske grunde >>> til at bevare status quo for dette system på langt sigt og han er ikke den eneste. En ny opgørelse fra regeringen viser eksempelvis at han ejer aktier for halvanden million kroner i Apple og for godt en million i Novo Nordisk. Mon politikere som Brian Mikkelsen ville gå imod eksempelvis ”Novo-systemet” ved at stemme for at få en, for staten, gratis diabetes-helbredende urt anerkendt og klinisk dokumenteret på statens regning med mindre den først er blevet registreret og patenteret af selskabet Novo Nordisk hvor han selv har investeret sine mange sparepenge >>>

Organisationen læger der er uafhængige af Industrien findes allerede (Læger uden Sponsor) men hvordan går det med oprettelsen af organisationen (Politikere uden Sponsor)..? Det er i øvrigt muligt at se en fortegnelse over folketingsmedlemmer, der ikke vil lade sig registrere i erhvervsregisteret, her >>>

Det lille pengekursus finder du her >>>bankssjpg^